Achilova pata islámu – Kinana 4/5 (5)

Existuje tisíc a jeden argument o tom že Mohamed nebyl žádný dobrák natož něco jako morální vzor. Nicméně ke každé jednotlivé události jsou schopni obhájci islámu najít jiné informace (zejména v hadísech, na které se v případě, kdy se jim to hodí odkazují, v opačném případě o nich mluví jako o neautentických), které toto jednání ať už lépe čí hůře ospravedlňují. Mnohdy je obhajoba opravdu přitažená za vlasy, nicméně pořád vychází z nějakého pravdivého základu, který je pak různě ohýbán, či doplňován nesouvisejícími událostmi. Nicméně na první pohled tyto argumenty dávali smysl. A aby je člověk mohl vyvrátit, musel by si přečíst celou řadu knih, ze kterých pak většinou vyjde, že to bylo úplně jinak. Problém je ten, že obhajoba na první pohled může dávat docela smysl, a nikdo ty knihy číst nebude, takže to splní svůj účel. Člověk, který hledá pro-islámské argumenty je spokojen, a utvrdí se ve svém názoru.

Při zjišťování informací se mi ale podařilo najít jakousi achilovu patu islámu, ke které se mi i přes nejlepší snahu nepodařilo najít nějakou alespoň na první pohled uvěřitelnou obhajobu.
Toto slabé místo vychází přímo ze Síry, která je považována za nejautentičtější dokument o životu Mohameda. Není tedy možné použít ani argument, který obhájci používají, když už není jiná možnost, a sice zpochybnění zdroje.

Proč se nejedná o běžný z mnoha argumentů proti islámu vysvětlím v následujících bodech

Kontext

V Koránu existuje Celá řada veršů které vybízí k nenávisti či násilí proti bezvěrců nicméně to jsou takové výkřiky do tmy, nezasazené do kontextu. Kontext k nim je nutné dohledávat v Síře a Hadísech což obhájců islámu hraje do karet, protože ke každému takovému verši přijdou většinou dokonce z několika rozličnými vysvětleními, které údajně dokazují že ten verš je vlastně myšlen dobře.
V případě tohoto článku mlžení v podobě různých vysvětlování kontextu ale není možné protože je událost zaznamenána přímo v šíře, která na rozdíl od Koránu kontext obsahuje již v sobě (je to kompletní životopis Mohameda).

Autentičnost

Mnozí kritici islámu si myslí že nejlepší argumenty proti islámu najdou přímo v koránu. Nicméně pravdou je že ty nejhorší věci které muslimové páchali jsou zaznamenány v hadísech, odkud je možné čerpat nepřeberné množství svinstev, kterou muslimové v čele s Mohamedem napáchali. Ač jsou hadísy považovány za jeden z pilířů trilogie, z které vychází islám je autentičnost některých z nich zpochybňována a to především zrovna tím komu se jejich zpochybnění hodí. Snažit se tedy dohledat nějaký klíčový argument v hadísech není moc účelné, protože i kdyby byl sebelepší tak obhájce přijde s tím že tento konkrétní hadís není autentický. Achillova pata islámu tedy v hadísech být nemůže a nachází se přímo v životopisu Mohameda od Ibn Ishaka, který je považován za nejautentičtější dokument o Mohamedovi životě a zároveň je základním pilířem islámu.

Zavření hodnost samotného skutku

Existují skutky které na první pohled se mohou jevit jako špatné nicméně v určitých událostech mohou být ospravedlňování. Například vedení války. To že jsem s někým ve válce a bojuje proti němu nemusí být samo o sobě špatné záleží na tom, kdo válku vyvolal, a jaký k tomu měl důvod. Samotný akt vedení války tedy dost dobře nemůže být achillovou patou islámu, protože se vždy najdou obhájci, kteří vymyslí nějaké ospravedlnění pro každý konkrétní důvod vést válku.
Pak ale existují také skutky které nejsou ospravedlnitelné za žádných okolnosti. Což je právě příklad tohoto článku.

Kinana

V kapitole 20. (Chajbar) Síry o životě Mohammeda se dozvíme, že muslimové zaútočili a dobili mnoho židovských vesnic a měst. Přičemž obyvatelé, kteří nechtěli přijmout islám byli pobiti či zotročeni. Nehledě na to, jestli se jednalo o agresi ze strany muslimů, jak tvrdí kritici, nebo o útok v sebeobraně, protože muslimům od místních farmářů hrozilo nějaké nebezpečí (jak tvrdí obhájci), odehrála se zde jedna velmi důležitá událost, která zásadním způsobem boří představu o Mohamedovi jakožto morálním vzoru.

Během dobývání byl zajat vůdce města, pan Kinana, který údajně věděl, kde je zakopán jakýsi poklad, nicméně nechtěl se o tuto informaci s muslimy podělit.
Mohamed tedy dal rozkaz k jeho mučení a následnému setnutí hlavy. Toto je napsáno přímo v síře, tedy nejautentičtějším textu o Mohamedově životě.
A to je i důvod, proč jsem se na tuto událost rozhodl zaměřit. Je to dle mého názoru nejslabší místo celé obhajoby islámu jakožto náboženství míru.

I pokud přijmeme fakt, že farmáři z Chajbaru opravdu potají připravovali vyhlazení muslimů, a jedinou možností muslimů na přežití bylo proti nim vyrazit a pobít je, tak stejně není mučení zajatců ospravedlnitelné, natož pokud šlo opravdu jenom o poklad.

Nyní se zde pokusím vyvrátit argumenty obhájců (ty, které jsem našel na internetu, i nějaké vlastní).

(O= obhájce; K= kritik)

O: Takové věci se ve válce prostě dějí, a Mohamed nemůže zato, že někdo z jeho vojáků, pochybil
K: Mohamed osobně vydal k mučení Kinany rozkaz. Veškerá odpovědnost jde tedy přímo za Mohamedem.
Síra 20 – Chajbar
Kinana, manžel Safíje, byl strážcem pokladnic kmene, a byl přiveden před proroka, který se zeptal, kde jsou ukryty. Kinana ale odmítl místo prozradit. Pak předstoupil Žid, který řekl: “Viděl jsem každé ráno Kinanu chodit k jistým ruinám”. Prorok se Kinany zeptal: “Jsi připraven zemřít, když zjistíme, že víš, kde se poklad nachází?” A on odpověděl: “Ano”. Prorok pak nařídil, aby bylo v ruinách kopáno, a část pokladu byla nalezena. Pak byl znovu Kinana dotázán na zbytek, stále to ale odmítal sdělit. Aláhův prorok ho předal al-Zubajrovi a řekl mu: “Muč ho, dokud neřekne, co ví”, a al-Zubajr mu na hrudi rozdělal oheň, takže takřka zemřel; pak ho prorok předal Mohamedovi bin Maslamovi, který mu usekl hlavu.”

O: Dříve bylo mučení běžné
K: Je možné, že mučení více rozšířené, než nyní. Nicméně určitě to nebyla věc, která by byla považována za jakkoliv dobrou, či vznešenou. A i kdyby, tak Mohammed, jakožto morální vzor by měl být lepší než ostatní, a neměl by se takového činu nikdy dopustit (např. Ježíš, ke kterému je Mohamed často přirovnán pokud vím nikoho nemučil, ani žádné takové rozkazy nedával).

O: Islám přikazuje, že se zajatci se musí jednat dobře, tedy není možné aby se toho Mohammed dopusti
K: To je podobné, jako tvrdit, že když přeci politik při nástupu do konce skládá přísahu, že bude vykonávat funkci dle svého nejlepšího svědomí, tak že přeci není možné, aby existovala korupce.

Nelze popřít, že se mučení Kinany Mohammed dopustil (píše se to v nejautentičtějším zdroji islámu). Jsou tedy tato možná rozuzlení.
a) Pokud islám zakazuje mučení vězňů, pak Mohammed nebyl správný muslim (natož perfektní vzor). Pokud by Mohammed nebyl správný muslim, tak by celý islám, který je založen v podstatě na následování Mohameda nedával smysl.

b) Pokud ale víme, že islám vychází z Trilogie (korán, síra, hadísy), kdy hadísy i síra jsou texty o Mohammedovi, a korán je sice seslán Alláhem, nicméně jeho jediným zdrojem je taktéž Mohammed, tak víme, že Mohammed z principu špatný muslim být nemohl. Vzhledem k tomu, že Mohammed tedy nemohl být špatným muslimem, ale i přesto se dopustil zavrženíhodného skutku (z pohledu naší morálky), tak z toho vychází, že dle islámu tento skutek zavrženíhodný není.

O: Kinana v ostatní židé z Chajbaru připravovali zničení Islámu viz. Allama Shibli Nu’Mani, Sirat-Un-Nabi, volume II, p 106
K: Toto je typický argument pro odvedení pozornosti jinam. Pro účel tohoto článku tedy abychom zbytečně netříštili pozornost připusťme, že farmáři z Chajbaru opravdu plánovali zničení islámu a útok na ně byl oprávněný. To ale neospravedlňuje mučení zajatců, obvzláště pokud se ho dopouští morální vzor muslimů.

O: Kinana nebyl zabit kvůli pokladu, ale kvůli tomu, že zabil Mahmuda Ibn Maslama viz. Allama Shibli Nu’Mani, Sirat-Un-Nabi, volume II, p 173-174
K: Autor argumentu se poměrně obratně snaží odvést téma od mučení vězně k popravě vězně, což jsou zcela odlišné věci.
Pro účel tohoto článku budeme předpokládat, že útok muslimů na město Chajbar byl oprávněný, protože spolu byli ve válce.
Dle hadísu, na který se autor odvolává Kinana při obraně města házel z hradeb kameny a zabil tak jednoho z muslimů. Zabít při obraně města člověka, který se ho pokouší dobít je ve válce poměrně normální čin, a po prohrané bitvě se tedy měl stát běžným zajatcem. Nicméně místo toho byl mučen a následně zabit.
Je zajímavé, že autor argumentu mluví o Kinanovi, jako že Mahmuda zavraždil. Když ale někdo bude útočit na moje město, a já ho budu bránit tím, že na útočníky před hradbami budu házet kameny a někoho tím zabiju, tak bych určitě použil jiné slovo než vražda.

O: Informace o mučení Kinany byly podsunuty do síry židy
K: Síra je pokládána za nejautentičtější dokument o životu Mohammeda a je základním pilířem Islámu. Autor tohoto argumentu prokazuje tedy islámu medvědí službu, protože zpochybňováním síry zpochybňuje celý islám.

Kromě toho je to samé potvrzeno i z dalšího zdroje – Hadísu od Al-Tabariho (Al-Tabari, Vol. 8, p. 122).

Myslím, že všechny argumenty se podařilo naprosto spolehlivě vyvrátit. K tomu je dobré ještě mít na paměti, že veškerá argumentace pro kritiku vychází výhradně ze síry a hadísů, tedy z dokumentů, které sepsali muslimové sami o sobě, a svém vůdci. Je velmi pravděpodobné, že kdybychom vycházeli z dokumentů od židů, tak bychom se dozvěděli ještě podstatně zajímavější věci.

O: No a co, tak Mohamed schvaloval mučení a popravování zajatců..
K: Poku Mohamed schvaloval mučení zajatců, tak nemohl být z pohledu naší morálky dobrým člověkem.

 

(Visited 384 times, 1 visits today)

Please rate this

Facebook komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *