Je islám opravdu tak netolerantní? 3.93/5 (14)

Nedávno jsem viděl reportáž o jakýchsi šaría hlídkách, které vznikají v evropských metropolích. Hlídky jsou taková islámská mravní policie, která řeší problémy jako třeba pití alkoholu na ulici, nezahalené ženy, atd.

Reportérka tam s jedním členem hlídky debatovala, a snažila se porozumě tomu, proč jsou tak netolerantní k naší kultuře. Během rozhovoru se dostali k tomu, že by reportérka měla být zahalena, načež ona odpověděla, že žijeme ve svobodné zemi, a je přeci svoboda každého jednotlivce, jak se bude oblékat. Načež příslušník hlídky odpověděl „ale kde je pak moje svoboda na to, že chci abyste se zahalila“.

První co člověka asi napadne je, že ten člověk je nějaký extremista, co absolutně nechápe princip svobody. Nařizovat někomu jak se má oblékat přeci není svoboda. Je to naopak zasahování do cizí svobody.

Při bližším zamyšlení mi ale došlo, že to žádný netolerantní extremista zřejmě nebyl. A jeho chování je po kratším zamyšlení v celku pochopitelné. A naopak by bylo víceméně zavrženíhodné, kdyby to nevyžadoval.

Netolerance k nemorálnímu chování

Je zcela normální, že když vidíme někoho jak jedná nemorálně, budeme mít nutkání s tím něco udělat. V závislosti na intenzitě tohoto chování pak bude vypadat naše reakce, která může vyústit až ve fyzický útok. Člověk, který se postaví za svoje hodnoty, resp. hodnoty společnosti, ve které žije, je pak vnímán spíše jako hrdina, než netolerantní extremista. Tím spíše bude považován za hrdinu pokud si za svými hodnotami bude stát i v situaci, kdy je v menšině.

Jiný standard

Je dobré si uvědomit, že morální hodnoty, které uznáváme my, nejsou univerzálně platné. Jiná kultura je může mít jiné.

Zatímco společnost postavená na křesťanských základech považuje za dobré to, co vychází z desatera (nazabíjet, nekrást, nelhat, atd.), tak muslimská morálka vychází z něčeho zcela jiného – z koránu a sunny (výroky a činy Mohameda). Výsledný morální kodex se tedy v něčem může shodovat, ale v něčem jiném může být v rozporu.

Smyslem článku teď není rozebírat čí morální hodnoty jsou správné a čí špatné. Jde jen o to uvědomit si, že ty naše nejsou univerzálně platné. Stejně tak jako nám přijdou nezpochybnitelné ty naše, tak někomu jinému zase ty jeho.

Jednání v rozporu s morálním kodexem

Většina lidí ze západu bude mít nutkání zakročit, uvidí-li že někdo jedná v rozporu se západními hodnotami. Tedy například když uvidí zloděje okrádající starou babičku.

Stejně tak bude mít potřebu zakročit muslim, když uvidí jednat někoho v rozporu s islámskými hodnotami. Tedy například když uvidí nedostatečně zahalenou ženu, někoho kdo kreslí Mohameda, či někoho kdo pije alkohol.

V kultuře, kde je okrádání starých babiček považováno za něco vrcholně správného, nás pak budou považovat za velmi netolerantní, pokud proti tomu budeme zasahovat. Stejně tak, jako my považujeme za netolerantní členy šaría hlídek, kteří útočí (ať už verbálně či fyzicky) například na nezahalené ženy.

Budeme-li se chtít integrovat do výše zmíněné kultury, budeme muset rezignovat na vlastní morální hodnoty. Ten kdo snadno rezignuje na vlastní morálku je pak typ člověka, který se velmi snadno integruje do jakékoliv kultury, do jekéhokoliv režimu. Nedělá mu pak problém třeba lovit židy za půl kila cukru, nebo se chovat jak úředník z jednoho známého vtipu.

Stejně tak by musel na své morální hodnoty rezignovat muslim, který se chce integrovat do západní společnosti.

Míchání nekompatibilních kultur

Není to o tom, že jedni jsou dobří a druzí zlí. Je to o tom, že jedni jsou dobří po svém, a druzí jsou zase dobří po jejich. Koukne-li se člověk do časopisu Dabiq, který vydává islámský stát, tak se tam nepíše o tom, že mají být lidé zlí. Naopak se tam píše, že se snaží zlo ze světa vymýtit. Akorát prostě považují za zlo něco jiného než my.

Poklidné mísení kultur s odlišnými morálními hodnotami tedy není možné. Alespoň do doby, než jedna z nich prokáže dostatek „tolerance“ a zcela rezignuje na vlastní hodnotový systém.

Please rate this

Islám v současnosti – průvodce islámem díl 9. 4.88/5 (8)

Update duben 2019: V Bruneji bylo zavedeno právo šaría, které například nevěru, či homosexuální styk trestá ukamenováním. Jak už to tak ale při zavádění novot bývá, tak tamější představitelé ubezpečují, že k takovým trestům bude docházet jen zřídka.

V předchozích článcích jsem se zabýval zejména historií islámu, která podle všeho není k bezvěrcům moc přátelská. Někdo by ale mohl říci “co bylo bylo”, nebo “dříve to bylo normální, ale teď je to jinak” atd. Podíváme se tedy na islám v současné době. *

Islám ve světě
Tak například v Saudské Arábii a dalších 12ti zemích hrozí za zřeknutí se islámu trest smrti.

Ve 14ti islámských zemích mají také trest smrti za homosexualitu. Zatímco islámský stát preferuje shazování homosexuálů ze střech budov, v Íránu se přiklánějí ke smrti oběšením, jinde volí zbičování nebo veřejné ukamenování. (V kontextu toho je poměrně směšné kritizovat to, jak se k homosexuálům přistupuje v Rusku.)

Další výdobytky zemí s aplikovaným právem šaría jsou tresty (povětšinou smrt nebo bičování) za cizoložství, nebo dokonce čarodějnictví.

Nerovnoprávnost mužů a žen asi netřeba zmiňovat.

V Saudské Arábii (kolébkou islámu), je zakázáno stavět kostely či jiné ne-muslimské náboženské stavby. Zakázané jsou dokonce soukromé kapličky. Cizinci zde musí dodržovat ramadán, a za přesvědčování lidí o jiném náboženství hrozí smrt.

Hodně lidí trpí představou, že radikálních muslimů je zanedbatelná minorita. Ve skutečnosti jich je ale dle průzkumů 600 – 800 milionů z cca 1,8mld, kteří souhlasí s právem šaría (které obsahuje mimo jiné kamenování gayů a mnoho dalších podobných výdobytků), nebo nevnímají Bin Ládina negatině, nebo souhlasí s bombovými útoky na civilisty.

To je pořád ale poměrně abstraktní. Komu sejde na nějakém Íránu, Saudské arábii či Somálsku.. když se ale podíváme blíž – do Evropy, tak zjistíme, že i zde je dle průzkumu dělaného na 9000 respondentech v 6ti zemích Evropy více než 44% muslimů fundamentalistů (což víceméně odpovídá číslům z průzkumů uvedených výše). Fundamentalisté nadřazují náboženství nad zákon. Fundamentalisté idealizují první generaci muslimů a chtějí návrat k praxi života Mohameda.
Toho Mohameda, který dle nejautentetičtějšího dokumentu o jeho životě – Síry od Ibn Ishaka, popravoval zajatce, kteří se vzdali po stovkách
, dával příkazy k mučení lidí a dalším ohavnostem.

Fundamentalisté dle wikipedie upřednostňují doslovný výklad koránu.

Tedy i například pasáže jako:
9:5
A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

A dalších cca 350 nenávistných veršů.

Turecko

„Islám je jen jeden. Neexistuje něco jako umírněný Islám.“ To neřekl žádný Okamurovec nebo Konvičkovec, nýbrž současný turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan.

Prezident země, která již delší dobu jedná o vstupu do EU také prohlásil „Mešity jsou naše kasárna, minarety naše bajonety, kopule naše helmice a věřící naši vojáci.“

Čečensko

V Čečensku jsou na základě tradičních islámských zákonů zavíráni a mučeni homosexuálové.

Švédsko

Známý případ je také Švédsko, kde se jim integrace vymkla z ruky. Ač ve Švédsku (ze zřejmých důvodů) zakázali u pachatelů zjišťovat národnost, či víru, tak z vývoje počtu muslimů v zemi a počtu znásilnění vychází slušná korelace.

Zde jsou údaje, která se mi podařilo dohledat:
(každý ať si to vyloží jak chce)
1970 – 0.2% muslimské populace; 475 znásilnění celkem
2000 – 3.41% muslimské populace; 3500 znásilnění celkem
2010 – 5.38% muslimské populace; 6620 znásilnění celkem

Dánsko 

10 z 12ti násilných činnů v Dánsku mají na svědomí imigranti, či jejich potomci. Pouhých cca 5% migrantů má na svědomí cca 80% násilných činů v celé zemi. Náchylnost k páchání násilné kriminality, je tedy dle statistik přibližně 80x vyšší než u původních obyvatel.

Počet znásilnění se za poslední 2 roky zdvojnásobil.

Velká Británie

V roce 2015 ČT24 vyvrací „hoax“ o tom, že Muhammad míří mezi nejpopulárnější jména novorozenců v UK s tím, že se pouze posunul z 61. pozice na 15tou. V roce 2017 je Muhammad již na první příčce.

V letech 2012 – 2017 dle CNN došlo k nárůstu počtu útoků kyselinou o téměř 500%.

Německo

Počet útoků nožem vzrostl o 900%.

Je již běžnou věcí, že kolem vánočních trhů bývají betonové zátarasy.

Mezi roky 2015 – 2020 došlo k 28 teroristických útoků na území Německa.

 

Francie

61% francouzů si v roce 2019 myslí, že islám je neslučitelný s hodnotami Francie, což je 8% nárůst oproti roku 2018.

Dle francouzské kontrarozvědky DGSI je již 150 čtvrtí ovládáno radikálními islamisty.

Džihádistické organizace vyzývají k ničení kostelů a křesťanských památek, přičemž katedrála Notre Dame byla opakovaně označována za primární cíl.

Během roku 2018 bylo ve Francii napadeno více než 800 kostelů.

Katedrála Notre Dame, která přežila středověk, Velkou francozskou revoluci, i obě světové války, za podivných okolností vyhořela, a to i přesto, že v ní byly nejpřísnější protipožární opatření, a v místě vzniku požáru dle hlavního architekta francouzských památek, nebylo nic, co by požár mohlo způsobit. I přesto bylo žhářství jako možná příčina požáru, již sotva hodinu po vzplanutí vyloučeno.

Nejsou dostupné důkazy o tom, že by Notre Dame muslimové zapálily, nicméně na arabských stránkách, jako třeba France 24 Arabic na Facebooku, je možné sledovat, co si o tom vyznavači islámu myslí.

Najdeme tam například komentáře o tom, že by Paříž měla shořet kompletně. Nebo arabové, nabízející solidaritu v podobě darování benzínu. Výzvy k tomu, aby následovala Eifellova věž, a podobné.

Nutno dodat, že na fotce není výběr „TOP komentů“, ale že takových tam v diskuzi bylo tak 60% (možná více, ale spoustu věcí Google nepřeložil vůbec, nebo tak, že nebylo zřejmé, co bylo komentem myšleno).

Podobná situace nastala při požáru katedrály v Nantes. V katedrále současně vznikla 3 ohniska, a takřka okamžitě byl v souvislosti s tím zadržen migrant z Rwandy. Následně byl ovšem propouštěn, a francouzský ministr vnitra, to komentoval tak, že „V tuto chvíli nic nenaznačuje, že se jedná o trestný čin„. Nebýt toho, že se pan migrant o pár dní později k činu přiznal, tak by všichni ti, co upozorňovali, na možnou spojitost s požáru s migranty, byly nadále, tak jako v případu Notre Dame označovány za dezinformátory.

Evropa

Ze statistiky vidíme, že v posledních 20ti letech, dochází v Evropě k teroristickým útokům páchanými téměř výhradně muslimy.

Vezmeme-li v potaz, že muslimů je Evropě jen cca 7%. Vyjde nám, že statistická šance, že muslim spáchá teroristický útok je o 2 řády vyšší, než u u nemuslimů.

Od 9.11.2001 proběhlo ve světě více než 31 000 teroristických útoků spáchaných muslimy. Útoky v Evropě  jsou evidovány zde: https://www.thereligionofpeace.com/attacks/europe-attacks.aspx

Jak se zdá, tak žádné oficiální statistiky neexistují, nicméně jen málokdo může nevidět nárůst hromadných znásilnění, bouraček automobilů s davy lidí, či útoků nožem při volání „Alláh Akbar“.

Nějakou záhadnou náhodou k těmto incidentům dochází výhradně ve „vyspělé Evropě“, a naopak tam, kde vládnou „protimigrační populisté“ je klid.

ČR

Zapomeneme-li na TOPácké “My jsme Evropa”, tak můžeme tvrdit, že u nás přece žádný problém není. Což je zatím naštěstí pravda (Update zaří 2018: Už ne), ale jak ukazují statistiky, je to jen díky tomu, že zde máme muslimů naprosté minimum.

I přesto už můžeme pokusy o přizpůsobování se muslimské kultuře i u nás. Viz. např. známý případ muslimské dívky, které se soudila se školou, že ji (stejně tak jako všem ostatním) zakazuje nosit pokrývku hlavy (v jejím případě hidžáb).

V souvislosti s hidžábem je například často diskutováno to, že je to důkaz podřazenosti žen. Což se obhájcům islámu samozřejmě nelíbí a tvrdí, že hidžáb ženy nosí dobrovolně. Zajímavé je, že předseda muslimských obcí v ČR Abbás tvrdí

Mohamed řikal, že nemá být na dospělé ženě vidět nic víc než dlaň a tvář.. a když jí to zakážete, tak ona pak nemůže chodit do školy třeba.” (cca 5:50)

jestli chce žena splnit požadavky islámu, tak nehledě na to kde je, se musí zahalovat” (cca 11:40)

Předseda Ústředí muslimských obcí a brněnské mešity Alrawi, byl zase zaznamenán, jak v mešitě káže například

nauč ho nenávist ke kuffru – tedy k neuznání Alláha.” (kafir = ne-muslim) (6:58)

můžete bít děti, když se nemodlí, neb je to výrok proroka Mohameda” (7:15)

V září 2018 jsme dosáhli dalšího milníku, a sice zmaření prvního teroristického útoku ve jménu islámu chystaném na území ČR. Přičemž muslimská obec o radikalizaci prokazatelně věděla, a nenahlásila to.

V srpnu 2016 byl imám Samer Shehadeh hostem vysílání irozhlasu, kde vysvětloval, jak češi nechápou co je to islám, a že za každým muslimem vidí teroristu.

O pár let později navrhuje policie obžalovat pana Shehadeha z terorismu. Švagrová imáma v soukromé korespondenci říkala například „Kdybychom přijeli do ČR, tak bychom přijeli, abychom zabili co nejvíce lidí,“.

Dále uvedla, že ale samozřejmě nezabíjí nevinné. Ten, kdo si pod tím představí, že k nám pojedou na výlet zabíjet trestance odsouzené k smrti, by si měl přečíst můj článek  Kdo je podle islámu nevinný.

 

* Abych byl korektní, tak nutno uvést, že ne za vše může islám. Těch faktorů je určitě více. Zejména taková ta klasická násilná kriminalita má dle mého názoru spojitost spíše s nízkým IQ migrantů z Afriky. Ne, že by lidé s vysokým IQ nepáchali kriminalitu vůbec, ale ti se zaměřují spíše na tu ekonomickou.

Co se týče sexuální kriminality, tak náchylnost migrantů k jejímu páchání osobně spatřuji v mixu vlastností jako

 • nízké IQ
 • vnímání žen jako podřadných, které vychází z islámu
 • sexuální frustrace mladých muslimů
 • efekt lišky v kurníku (když žijete v zemi, kde z žen vídáte jenom oči, a přijedete do země, kde holky běhají v minisukních, musí to být velký šok)

Please rate this

Různé (dez)interpretace – průvodce islámem díl 8. No ratings yet.

V předchozích dílech jsem pomocí rozborů islámských textů a historického kontextu došel k závěru jaký je a jaký není islám. Existují však názory, že na tom co se píše v jakýchsi stovky let starých dokumentech, a to co dělal Mohamed a muslimové v jeho době nijak nesouvisí s dnešním islámem, protože existuje mnoho různých interpretací, z nichž některé nejsou vůbec nenávistné. Na problém s různými interpretacemi se zaměřím v tomto článku.

Obecně lze myslím říci, že existuje-li více interpretací jedné a té samé věci. Tak pokud jsou tyto interpretace spolu v přímém rozporu, může být pravdivá jenom jedna z nich.

Například existuje interpretace, která tvrdí, že když Ježíš říkal „Hoď kamenem, kdož jsi bez viny“, tak že to byla ve skutečnosti výzva k ukamenování hříšníka, a že tedy je křesťanství velmi surové. Člověku, který o křesťanství a Ježíšovi moc neví, a považuje ukamenování za běžný trest může přijít takováto interpretace naprosto pochopitelná. Když se ale podíváme na širší kontext, zjistíme, že Ježíš by ve skutečnosti neublížil ani mouše, a že je tedy tato interpretace zcela nepravdivá. I přesto ale existují lidé, kteří věří ji věří. To, že někdo věří určité dez-interpretaci nijak nemůže změnit to, jaké křesťanství opravdu je.

Jsem přesvědčen, že existují nacisté, kteří věří, že byl Hitler dobrý člověk. Ne, že by schvalovali co dělal, ale že zkrátka nevěří tomu, že to udělal. Na ty řekněme „zlé“ nacisty (kteří Hitlerovi činy schvalují) je nahlíženo úplně stejně jako na ty „hodné“ nacisty (kteří věří, že veškeré špatnosti jsou Hitlerovi přičítány neprávem). A je to správně, protože to, že někdo dez-interpretuje ideologii nebo náboženství se kterým se ztotožňuje není problém ostatních, ale jeho samotného.

Stejně tak existují mírumilovné a tolerantní interpretace islámu.

Muslimové, kteří je vyznávají pro nás nejsou hrozbou, a zpravidla nebývá problém s jejich integrací. Problém však tkví ve dvou věcech:

 1. Pravděpodobnost, že muslim bude fanatikem je větší, než u jiných náboženství
  A není to náhoda. Interpretovat křesťanství tak, že nabádá k vraždění nekřesťanů je velmi obtížné. Takovéto vysvětlení je totiž velmi nepravděpodobné, a proto existuje jen velmi málo vraždících křesťanských fanatiků.

Naopak veškeré původní zdroje ukazují na to, že islám byl velmi netolerantní a násilný, a proto je jeho interpretace jako mírumilovného náboženství velmi nepravděpodobná. To je také důvodem, že existuje poměrně hodně vraždících muslimských fanatiků.

Jak může někdo tvrdit, že teroristé jednají v rozporu s islámem, když :
Korán 9:29
Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy,…

Korán 2:192
Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití…

Korán 2:216
A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný…

Jak se někdo může divit džihádistům, že páchají sebevražedné útoky, když:

Korán 4:74
Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.

Jak může někdo tvrdit, že je islám náboženství tolerance, když:

Korán 3:28
Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho,

Jak můžeme někdo tvrdit, že islám je náboženstí míru, když se v The Reliance of Traveller (něco jako zákoník práva šaríja, který vysvětluje pasáže z Koránu a Mohamedova slova a převádí je do pochopitelného manuálu):
Chalífa válčí se všemi ostatními národy (káfiry), dokud se nestanou muslimy.

o9.8
Chalífa vyhlašuje válku židům a křesťanům. Nejprve je vyzve, aby se obrátili na islám, poté je vybídne, aby platili džizju (daň za to, že jsou káfiři). Pokud odmítnou konvertovat a platit džizju, tak na ně chalífa zaútočí.

2. Není možné snadno odlišit vyznavače mírumilovné islámské interpretace, od vyznavače té originální

Pokud někdo vyznává islám, a věří že je to náboženství míru a tolerance (na základě dohromady asi 11ti veršů). Pokud tomu někdo věří, tak je to jedině dobře, nicméně je to pořád jeden islám. S jedním Aláhem a tím samým Mohamedem. Jenom se o nich každý učí trochu jinak.

Jediným logickým řešením pak pro nemuslimskou zemi je pohlížet na všechny muslimy stejně, podle objektivního měřítka – tedy podle toho, co o islámu říkají původní zdroje.

Pokud se někdo chce od té špatné části islámu distancovat, měl by si založit nějaké jiné náboženství. Např. neo-islám, pseudo-islám nebo jakékoliv jiné. Stačilo by jasně deklarovat, že uznávají pouze islám z Mekkánského období, a že cokoliv s dělo poté, odsuzují. Bude potřeba na to napasovat nějaké kloudné vysvětlení, např. že při migraci do Medíny byl Mohamed zabit a nahrazen jeho zlým dvojčetem nebo tak něco. Jak jsem zjistil, tak obhájci“mírumilovného islámu“ jsou dostatečně kreativní, takže věřím, že vymyslí něco lepšího.

Dokud se k tomuto jednoznačnému oddělení nedojde, je nutné islám brát jako paušální hrozbu, a tak k němu přistupovat.

Please rate this

Kdo je podle islámu nevinný 5/5 (4)

Častým argumentem omlouvačů islámu je tvrzení, že islám zakazuje páchat násilí na nevinných lidech. Něco v tom smyslu se v koránu opravdu dočteme. Ďábel je však ukryt v detailu, a sice v tom, že nevinný podle jednoho, nemusí být nevinný podle někoho jiného.

Výpisky z toho, kdo se dle islámu provinil, je nemorální, či nespravedlivý.

Dle Sůry 39, verš 32 je to v podstatě každý, kdo nevěří v Aláha.

Kdo je nespravedlivější než ten, kdo o Bohu si lež vymýšlí a pravdu, když dostane se mu jí, za lež prohlašuje? Což v pekle příbytek nevěřících nebude?

Dle verše 9:23 je to každý kdo se přátelí s bezvěrcem, byť je to jeho rodina..

Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele otce své a bratry své, jestliže je jim nevěrectví milejší než víra. A ti z vás, kdož se s nimi přátelí, jsou nespravedliví!

Verš 9:28 zase říká, že modloslužebník je nečistý (morálně zkažený, ignorantský). 

Vy, kteří věříte! Modloslužebníci jsou věru nečistota! Nechť se tudíž nepřibližují k Posvátné mešitě po tomto roce! A obáváte-li se kvůli tomu nedostatku, pak vás Bůh obohatí ze štědrosti Své, budeli chtít, a Bůh věru je vševědoucí i moudrý.

Dle kapitoly 12 Síry je to každý kdo nevěří v Aláha

Bojovat během posvátného měsíce je vážná věc, ale bránit někomu v uctívání Aláha a nevěřit v Něho, bránit mužům ve vstupu do svaté mešity nebo je z ní vypudit, je mnohem závažnější.´?

KELLER, N. The Reliance of the Traveller [Opora cestovatele], Amana Publications. Původním textem je al-Misrího Umdat al-Salik, který byl sepsán ve 14. století.

o8.0 ZŘEKNUTÍ SE ISLÁMU

o8.1 Když se osoba, která dosáhla puberty a je duševně zdravá, dobrovolně zřekne islámu, zaslouží si smrt.

Please rate this

Síra stručně aneb pohádka o Mohamedovi No ratings yet.

Udělal jsem stručný výpis důležitých momentů z životu Mohameda, který může pomoci udělat si obrázek o tom, jaký to byl vlastně člověk. Výpis začíná od 11. kapitoly, protože předtím to není nijak zajímavé počtení. Zdá se, že Mohamed byl totiž lecos, jenom ne hloupý, a tak si uvědomoval, že není úplně dobrý nápad začít agresivně vystupovat hned při samém zrodu islámu, kdy měl jenom několik jednotek, možná desítek vyznavačů. S postupem času, když muslimů přibývalo, vzrůstala i jejich agresivita, i se v koránu začíná objevovat čím dál tím více nenávistných veršů.

Síra 11 – Trojice

Rok po příchodu do Medíny se Mohamed začal připravovat na útok na bezvěrce. Načež přikázal, že ti kdo nevěří v Aláha budou trpět hrozivými tresty, neboť Aláha je mocný a mstící  (viz. korán 3:4).
Během toho zjistil, že kolem Medíny vedou cesty obchodních karavan, a že jejich “ceny byly příliš vysoké, než aby nepřidaly neodolatelnou váhu v zásadě náboženským a politickým impulsům”, tedy že bude dobré začít je přepadávat.

Síra 12 – První karavana

Muslimové dostali mazaný nápad přestrojit se za poutníky, aby se jim karvany snázeji přepadávaly.
Při přepadávání první karavany byl jak na potvoru zrovna Ramadán, který muslimům zakazuje bojovat. Nicméně po chvilce rozmýšlení jim to stejně nakonec nebránilo karavanu přepadnout, pozabíjet co nejvíc “nepřátel” a náklad ukrást.
Mohamed jim za to ale vyhuboval, protože se mu samotnému nelíbilo, že muslimové znesvětili Ramadán. Nicméně kořist byla přecijen lákavá, tak se poradil s Aláhem (jediným zdrojem Aláhových přikázání je sám Mohamed), který mu vysvětlil, že to sice není úplně dobré, ale že přece nevěřit v Aláha je zdaleka horší zločin, takže je to vlastně v pohodě. Aby na tom Mohamed nebyl škodný, vzal si z kořisti 20%. A aby v tom bylo jasno i pro příště, tak Aláh nařídil, že provize 20% ( viz. korán 8:41 – A vězte, že zmocníte-li se jakékoliv kořisti, náleží z ní jedna pětina Bohu a poslu, příbuzným, sirotkům, nuzným a po cestě Boží jdoucímu, ...) z lupu bude platit i pro příští akce.

Síra 17 – Zákopy

Aláh Mohamedovi slíbil dobití sýrie, jemenu, západu i východu. (Což trošku nabourává představu o tom, že muslimové žádné válečné výpravy nepodnikali, a že vždy jednali pouze v sebeobraně)

Síra 18 – Banu Kurajza

Mohamed se spolu s muslimy vypravil dobít pevnost, ve které sídlil klan Banu Kurajza, který pro ně byl už delší dobou trnem v oku, protože vypověděl smlouvu, kterou měl s muslimy.
Po nějaké době Banu Kurajza složili zbraně a vzdali se, načež všech cca 700 můžů bylo povražděno. Ženy a děti byly zajmuty. Majetek rozdělen.

(V kapitole se píše „Nařizuji zabít muže, rozdělit majetek a zajmout ženy a děti.“ Aláhův prorok řekl: „Tak jsi rozhodl, v souladu s Aláhovou vůlí“).

Po návratu do Medíny se nahecovaný Mohamed rozhodl zatočit s posledními menšinami, které nechtěli přijmout islám. 2 židovské kmeny vyhnal a třetí nechal exemplárně povraždit, aby bylo všem jasné, že islám je náboženství míru…

Síra 19 – Pouť

Mohammed se vydává na pouť do meky, přičemž uzavřel mírovou smlouvu s Kurajšovci, kterou obratem porušil.

Síra 20 – Chajbar

Muslimové včele s Mohamedem se rozhodli šířit „mír“ i do kmenu Chajbar, přičemž cestou naráželi na mnoho farmářsky založených vesnic. Mohammed to s nimi myslel dobře, protože vždy před vstupem do vesnice se za obyvatele modlil k Aláhovi “Žádáme tě o dobro pro tuto vesnici, o dobro pro její obyvatele”.
Obyvatelé dostali velmi srozumitelnou nabídku – buď do rána přijmou islám, nebo na ně zaútočí.

V jedné vesnici byl jistý muž jménem Kinana, který věděl, kde je schován poklad, nicméně ho nechtěl muslimům vydat.
Načež Mohamed dal příkaz “Muč ho, dokud neřekne, co ví”.. Dle obhajbovy v té době bylo ale mučení lidí víceméně normální, takže na tom přeci nebylo vůbec nic špatného. Je dobré mít ale na paměti, že Mohammed je pro muslimy dokonalý vzor ctnosti, kterého je nutné následovat ve všech ohledech, všech dobách a za všech okolností. Zároveň je dobré porovnání s Ježíšem, který žil ještě o pár století dříve, kdy byli lidé zajisté ještě barbarštější, a i přesto nejsou známy žádné případy, kdy by Ježíš někoho mučil.

Když se to lidé z židovského města v okolí dozvěděli, prosili aby je Mohammed ušetřil a nabídli mu všechen svůj majetek, jenom aby je nezabíjel. Na což Mohammed přistoupil a dokonce jim velkoryse dovolil obdělávat vlastní pole, a ponechat si celou polovinu toho, co vypěstují.
Nezapoměl ale dodat, že pokud by jim to v budoucnu hodilo, tak nebude váhat je vyhnat.. smlouva nesmlouva.
Vzhledem k tomu, lidé z Fadaku odevzdali majetek “dobrovolně” (bez nutnosti je pobít), Mohammed usoudil, že si z kořisti nevzme jenom svojí obvyklou jednu pětinu, ale že si ji ponechá celou.

Proč je Mohamedův charakter důležitý jsem psal hned v prvním dílu průvodce.

Jak tedy vidíme, Mohamed neměl problém s přepadáváním obchodních karavan. Při vidině dobré kořisti nerespektoval ani posvátný den Ramadán. Popravoval zajatce, kteří se vzdali. Porušoval smlouvy. Plenil vesnice, kde odmítli přijmout islám. Přikazoval mučení lidí.

Pro koho pořád nejsou fakta v tomto článku dostatečná, jsem sepsal ještě jeden článek, podrobně se věnující jedné konkrétní události, který by měl rozbít všechny představy o Mohamedovi jakožto morálním vzoru.

Please rate this

Achilova pata islámu – Kinana 4/5 (5)

Existuje tisíc a jeden argument o tom že Mohamed nebyl žádný dobrák natož něco jako morální vzor. Nicméně ke každé jednotlivé události jsou schopni obhájci islámu najít jiné informace (zejména v hadísech, na které se v případě, kdy se jim to hodí odkazují, v opačném případě o nich mluví jako o neautentických), které toto jednání ať už lépe čí hůře ospravedlňují. Mnohdy je obhajoba opravdu přitažená za vlasy, nicméně pořád vychází z nějakého pravdivého základu, který je pak různě ohýbán, či doplňován nesouvisejícími událostmi. Nicméně na první pohled tyto argumenty dávali smysl. A aby je člověk mohl vyvrátit, musel by si přečíst celou řadu knih, ze kterých pak většinou vyjde, že to bylo úplně jinak. Problém je ten, že obhajoba na první pohled může dávat docela smysl, a nikdo ty knihy číst nebude, takže to splní svůj účel. Člověk, který hledá pro-islámské argumenty je spokojen, a utvrdí se ve svém názoru.

Při zjišťování informací se mi ale podařilo najít jakousi achilovu patu islámu, ke které se mi i přes nejlepší snahu nepodařilo najít nějakou alespoň na první pohled uvěřitelnou obhajobu.
Toto slabé místo vychází přímo ze Síry, která je považována za nejautentičtější dokument o životu Mohameda. Není tedy možné použít ani argument, který obhájci používají, když už není jiná možnost, a sice zpochybnění zdroje.

Proč se nejedná o běžný z mnoha argumentů proti islámu vysvětlím v následujících bodech

Kontext

V Koránu existuje Celá řada veršů které vybízí k nenávisti či násilí proti bezvěrců nicméně to jsou takové výkřiky do tmy, nezasazené do kontextu. Kontext k nim je nutné dohledávat v Síře a Hadísech což obhájců islámu hraje do karet, protože ke každému takovému verši přijdou většinou dokonce z několika rozličnými vysvětleními, které údajně dokazují že ten verš je vlastně myšlen dobře.
V případě tohoto článku mlžení v podobě různých vysvětlování kontextu ale není možné protože je událost zaznamenána přímo v šíře, která na rozdíl od Koránu kontext obsahuje již v sobě (je to kompletní životopis Mohameda).

Autentičnost

Mnozí kritici islámu si myslí že nejlepší argumenty proti islámu najdou přímo v koránu. Nicméně pravdou je že ty nejhorší věci které muslimové páchali jsou zaznamenány v hadísech, odkud je možné čerpat nepřeberné množství svinstev, kterou muslimové v čele s Mohamedem napáchali. Ač jsou hadísy považovány za jeden z pilířů trilogie, z které vychází islám je autentičnost některých z nich zpochybňována a to především zrovna tím komu se jejich zpochybnění hodí. Snažit se tedy dohledat nějaký klíčový argument v hadísech není moc účelné, protože i kdyby byl sebelepší tak obhájce přijde s tím že tento konkrétní hadís není autentický. Achillova pata islámu tedy v hadísech být nemůže a nachází se přímo v životopisu Mohameda od Ibn Ishaka, který je považován za nejautentičtější dokument o Mohamedovi životě a zároveň je základním pilířem islámu.

Zavření hodnost samotného skutku

Existují skutky které na první pohled se mohou jevit jako špatné nicméně v určitých událostech mohou být ospravedlňování. Například vedení války. To že jsem s někým ve válce a bojuje proti němu nemusí být samo o sobě špatné záleží na tom, kdo válku vyvolal, a jaký k tomu měl důvod. Samotný akt vedení války tedy dost dobře nemůže být achillovou patou islámu, protože se vždy najdou obhájci, kteří vymyslí nějaké ospravedlnění pro každý konkrétní důvod vést válku.
Pak ale existují také skutky které nejsou ospravedlnitelné za žádných okolnosti. Což je právě příklad tohoto článku.

Kinana

V kapitole 20. (Chajbar) Síry o životě Mohammeda se dozvíme, že muslimové zaútočili a dobili mnoho židovských vesnic a měst. Přičemž obyvatelé, kteří nechtěli přijmout islám byli pobiti či zotročeni. Nehledě na to, jestli se jednalo o agresi ze strany muslimů, jak tvrdí kritici, nebo o útok v sebeobraně, protože muslimům od místních farmářů hrozilo nějaké nebezpečí (jak tvrdí obhájci), odehrála se zde jedna velmi důležitá událost, která zásadním způsobem boří představu o Mohamedovi jakožto morálním vzoru.

Během dobývání byl zajat vůdce města, pan Kinana, který údajně věděl, kde je zakopán jakýsi poklad, nicméně nechtěl se o tuto informaci s muslimy podělit.
Mohamed tedy dal rozkaz k jeho mučení a následnému setnutí hlavy. Toto je napsáno přímo v síře, tedy nejautentičtějším textu o Mohamedově životě.
A to je i důvod, proč jsem se na tuto událost rozhodl zaměřit. Je to dle mého názoru nejslabší místo celé obhajoby islámu jakožto náboženství míru.

I pokud přijmeme fakt, že farmáři z Chajbaru opravdu potají připravovali vyhlazení muslimů, a jedinou možností muslimů na přežití bylo proti nim vyrazit a pobít je, tak stejně není mučení zajatců ospravedlnitelné, natož pokud šlo opravdu jenom o poklad.

Nyní se zde pokusím vyvrátit argumenty obhájců (ty, které jsem našel na internetu, i nějaké vlastní).

(O= obhájce; K= kritik)

O: Takové věci se ve válce prostě dějí, a Mohamed nemůže zato, že někdo z jeho vojáků, pochybil
K: Mohamed osobně vydal k mučení Kinany rozkaz. Veškerá odpovědnost jde tedy přímo za Mohamedem.
Síra 20 – Chajbar
Kinana, manžel Safíje, byl strážcem pokladnic kmene, a byl přiveden před proroka, který se zeptal, kde jsou ukryty. Kinana ale odmítl místo prozradit. Pak předstoupil Žid, který řekl: “Viděl jsem každé ráno Kinanu chodit k jistým ruinám”. Prorok se Kinany zeptal: “Jsi připraven zemřít, když zjistíme, že víš, kde se poklad nachází?” A on odpověděl: “Ano”. Prorok pak nařídil, aby bylo v ruinách kopáno, a část pokladu byla nalezena. Pak byl znovu Kinana dotázán na zbytek, stále to ale odmítal sdělit. Aláhův prorok ho předal al-Zubajrovi a řekl mu: “Muč ho, dokud neřekne, co ví”, a al-Zubajr mu na hrudi rozdělal oheň, takže takřka zemřel; pak ho prorok předal Mohamedovi bin Maslamovi, který mu usekl hlavu.”

O: Dříve bylo mučení běžné
K: Je možné, že mučení více rozšířené, než nyní. Nicméně určitě to nebyla věc, která by byla považována za jakkoliv dobrou, či vznešenou. A i kdyby, tak Mohammed, jakožto morální vzor by měl být lepší než ostatní, a neměl by se takového činu nikdy dopustit (např. Ježíš, ke kterému je Mohamed často přirovnán pokud vím nikoho nemučil, ani žádné takové rozkazy nedával).

O: Islám přikazuje, že se zajatci se musí jednat dobře, tedy není možné aby se toho Mohammed dopusti
K: To je podobné, jako tvrdit, že když přeci politik při nástupu do konce skládá přísahu, že bude vykonávat funkci dle svého nejlepšího svědomí, tak že přeci není možné, aby existovala korupce.

Nelze popřít, že se mučení Kinany Mohammed dopustil (píše se to v nejautentičtějším zdroji islámu). Jsou tedy tato možná rozuzlení.
a) Pokud islám zakazuje mučení vězňů, pak Mohammed nebyl správný muslim (natož perfektní vzor). Pokud by Mohammed nebyl správný muslim, tak by celý islám, který je založen v podstatě na následování Mohameda nedával smysl.

b) Pokud ale víme, že islám vychází z Trilogie (korán, síra, hadísy), kdy hadísy i síra jsou texty o Mohammedovi, a korán je sice seslán Alláhem, nicméně jeho jediným zdrojem je taktéž Mohammed, tak víme, že Mohammed z principu špatný muslim být nemohl. Vzhledem k tomu, že Mohammed tedy nemohl být špatným muslimem, ale i přesto se dopustil zavrženíhodného skutku (z pohledu naší morálky), tak z toho vychází, že dle islámu tento skutek zavrženíhodný není.

O: Kinana v ostatní židé z Chajbaru připravovali zničení Islámu viz. Allama Shibli Nu’Mani, Sirat-Un-Nabi, volume II, p 106
K: Toto je typický argument pro odvedení pozornosti jinam. Pro účel tohoto článku tedy abychom zbytečně netříštili pozornost připusťme, že farmáři z Chajbaru opravdu plánovali zničení islámu a útok na ně byl oprávněný. To ale neospravedlňuje mučení zajatců, obvzláště pokud se ho dopouští morální vzor muslimů.

O: Kinana nebyl zabit kvůli pokladu, ale kvůli tomu, že zabil Mahmuda Ibn Maslama viz. Allama Shibli Nu’Mani, Sirat-Un-Nabi, volume II, p 173-174
K: Autor argumentu se poměrně obratně snaží odvést téma od mučení vězně k popravě vězně, což jsou zcela odlišné věci.
Pro účel tohoto článku budeme předpokládat, že útok muslimů na město Chajbar byl oprávněný, protože spolu byli ve válce.
Dle hadísu, na který se autor odvolává Kinana při obraně města házel z hradeb kameny a zabil tak jednoho z muslimů. Zabít při obraně města člověka, který se ho pokouší dobít je ve válce poměrně normální čin, a po prohrané bitvě se tedy měl stát běžným zajatcem. Nicméně místo toho byl mučen a následně zabit.
Je zajímavé, že autor argumentu mluví o Kinanovi, jako že Mahmuda zavraždil. Když ale někdo bude útočit na moje město, a já ho budu bránit tím, že na útočníky před hradbami budu házet kameny a někoho tím zabiju, tak bych určitě použil jiné slovo než vražda.

O: Informace o mučení Kinany byly podsunuty do síry židy
K: Síra je pokládána za nejautentičtější dokument o životu Mohammeda a je základním pilířem Islámu. Autor tohoto argumentu prokazuje tedy islámu medvědí službu, protože zpochybňováním síry zpochybňuje celý islám.

Kromě toho je to samé potvrzeno i z dalšího zdroje – Hadísu od Al-Tabariho (Al-Tabari, Vol. 8, p. 122).

Myslím, že všechny argumenty se podařilo naprosto spolehlivě vyvrátit. K tomu je dobré ještě mít na paměti, že veškerá argumentace pro kritiku vychází výhradně ze síry a hadísů, tedy z dokumentů, které sepsali muslimové sami o sobě, a svém vůdci. Je velmi pravděpodobné, že kdybychom vycházeli z dokumentů od židů, tak bychom se dozvěděli ještě podstatně zajímavější věci.

O: No a co, tak Mohamed schvaloval mučení a popravování zajatců..
K: Poku Mohamed schvaloval mučení zajatců, tak nemohl být z pohledu naší morálky dobrým člověkem.

 

Please rate this

Mohamed je dokonalý muslim No ratings yet.

„V Koránu se 91 krát praví, že Mohammed je dokonalý muslim. Je božským prototypem člověka a jediným přijatelným modelem pro Alláha“

33:21 – A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná.

Čeští arabisté
Muhammad je pro muslimy nezpochybnitelným vzorem, jehož osoba je nedotknutelná – nelze ji podrobovat kritice. Pokud tak někdo učiní, dopustil se rouhání, za což mu hrozí trest. „Jeho osoba je totožná se základy islámského dogmatu a jako taková nikdy v dějinách islámu nesměla být předmětem poučených diskusí – neřku-li dokonce kritiky. Muhammad však nesměl být ani předmětem svévolných interpretací, hrozících snahou o jeho zbožštění“ (Mendel, 1994: 33).135 Podobné je to i s humorem. 136

Čeští arabisté se jednoznačně shodují na tom, že islám (v překladu „odevzdání se Bohu“) je náboženství, které má ovšem v sobě zakódovanou tendenci k expanzi a také je téměř od počátku svého druhu státoprávní doktrínou a ideologií, což je dáno vznikem a ranou povahou historického vývoje islámu.

Šíření islámu kromě jiného pomocí násilí je v islámské věrouce přítomno již téměř od samého počátku, neboť jeho zakladatel neváhal dle dobových zvyklostí prosazovat své záměry mečem. „Byl pozemským hrdinou a vůdcem obce věřících, před nímž nepřátelé brali nohy na ramena. Svou obec chtěl rozšířit, zabezpečit a duchovně povznést skrze reformu přežilých společenských a morálních stereotypů, a to i s použitím síly. Na své ideové odpůrce nebral příliš ohledů a stoupence jiných náboženství – vyjma židů a křesťanů – trestal mečem, pokud v islámu včas nenalezli zalíbení nebo pokud s nimi nenavázal pragmatické, vzájemně výhodné vztahy“ (Mendel, 1994: 31–32).

Jakoukoli kritiku Koránu, podobně jako je to v případě proroka Muhammada, hlavní proud islámu dle arabistů rozhodně odmítá (Kropáček, 1996a: 25).

Podle odborníků fiqh rozdělil osoby do několika kategorií a odstupňoval jim práva a míru odpovědnosti. Na vrcholu pomyslné pyramidy stojí svobodný plnoletý muslim. O něco níže pod plnoprávným mužem stojí žena-muslimka, které právo v některých oblastech přisuzuje podřadné postavení (Kropáček, 2003: 123). Vedle těchto svobodných muslimů rozlišuje islámské právo ještě kategorii otroků a jinověrců (Kropáček, 2003: 123–124).

V těchto obdobích docházelo k různým formám diskriminace (povinnost nosit na oděvu kus barevné látky, zákaz jízdy na koni, zvyšování daně z hlavy, a dokonce ničení sakrálních budov). Jsou zaznamenány i případy rabování křesťanských a židovských obchodů a vraždy jinověrců, inspirované různými fanatickými kazateli nebo dervišskými řády“ (Mendel 2008: 122–123).

Arabisté uvádí, že apel na zahalování žen nalezneme již v Koránu, kde ale s výjimkou prsou není přesně specifikováno, jaké části těla mají mít ženy zahaleny.159
Doplnit korán – zmínka o kompletním zahalování

Konečným cílem má být islamizace celého světa. (Kropáček, 2003: 114–115; Mendel a kol., 2007: 19).

3.1.2. Shrnutí Z pohledu vybraných českých arabistů lze islám vykládat buď jako náboženství, nebo také jako určitý civilizační prostor. V obou případech se odborníci shodují na tom, že v žádném případě nelze hovořit o homogenním celku. Arabisté zároveň nijak nezastírají, že v islámu jsou zakotveny problematické skutečnosti, které v tomto druhém nejrozšířenějším náboženství světa způsobují pnutí. Jedná se zejména o neexistenci všeobecně uznávané autority či nejednoznačnost základních věroučných východisek. Existují tak protichůdné výklady islámu, z nichž některé ospravedlňují páchání násilí

Mezi charakteristiky islámu, které se zcela neslučují s univerzalistickým pojetím lidských práv odborníci i aktivisté shodně řadí v prvé řadě postavení ženy, které jí stanovuje islámský právní kodex šarí’a. Oproti muži má totiž žena z právního hlediska druhořadé postavení (podřízenost v manželství, nižší dědický nárok, svědectví, trestní sankce, nemožnost sňatku s jinověrcem a znevýhodnění oproti mužovu právu na 66 polygamii a snadný rozvod). Aktivisté na rozdíl od arabistů jednoznačně považují za projev oprese žen v islámu jejich zahalování. Podobně jsou hodnoceny i tělesné tresty, které šarí’a stanovuje za určité přečiny proti islámskému právu

Za problematické považují odborníci i aktivisté také podružené postavení jinověrců vůči muslimům, které dle odborníků přetrvává v některých muslimských zemích i dnes či otázku homosexuality. Islámské právo homosexualitu odsuzuje.

Please rate this

Je každý muslim špatný? – průvodce islámem díl 7. No ratings yet.

Je každý muslim špatný?

V předchozích článcích jsem objasnil, že vzor muslimů Mohamed nebyl nijak dobrý člověk, korán obsahuje nenávistné verše, a že kontext jejich význam potvrzuje, a že islám je neměnný, zároveň jsem rozebral kdo je to vlastně radikální muslim.   V tomto článku rozeberu argument “islám sice může být špatný, ale to neznamená, že všichni muslimové jsou špatní”.

Pro nevěřícího člověka to asi může být těžko uchopitelné, nicméně zkuste si představit, že opravdu věříte, že kdesi v nebi žije jakýsi Aláh, který všechno ví a je všemocný, a že pro všechny, kteří ho neuctívají, a nechovají se dle jeho nařízení má přichystaný pekelný oheň, zatímco pro ty, kdo ho uctívají správně je připraven ráj. Pak mi přijde naprosto pragmatické dělat výhradně to, co mi tento Aláh nařizuje.

Pokud tedy vím, že jestli něco opravdu nemá rád, tak to jsou nevěřící (např. Korán 3:22 a cca dalších 300 podobných veršů). A také vím, že mi nařizuje bojovat nevěřícím bojovat (Korán 9:29), i přesto že mi to třeba nemusí být příjemné (Korán 2:216), tak prostě budu bojovat proti nevěřícím, protože riskovat, že se budu po smrti na věky věků smažit v pekelném ohni opravdu nechci.

Pokud věřím, že korán je písmo boží, tak si v něm nemůžu listovat jak v kuchařce – vybírat to co se mi líbí, a to špatné ignorovat. Musím ho brát jako celek, takový jaký je, protože když ho nebudu ctít celý, tak opět riskuji, že se budu smažit v ohni.

Uklidňující může být, že s koránu neustále opakuje, jak je Aláh milostivý vůči nevinným, a zlý a mstící jenom vůči nespravedlivým což zní docela pěkně. Koho ale Aláh považuje za nevinného a koho za nespravedlivého?

Z koránu zjistíme například, že nespravedlivý je každý kdo nevěří v Aláha (Korán 39:22), nebo se dokonce jenom s někým takovým přátelí (Korán 9:23). Detailněji viz. článek kdo je dle islámu nevinný.

Z životopisu Mohameda se zase dozvíme, jak Mohamed naložil s muslimy, kteří by se dnešní optikou dali považovat za ty “umírněné”, protože nechtěli vyrazit na útočnou výpravu – Mohamed je nechal upálit zaživa v mešitě, kterou oni sami vybudovali. Ne proto, že by se zřekli Aláha, nebo že by se málo modlili, nebo že by něco provedli. Prostě jen proto, že se nechtěli účastnit válečného tažení.

Z toho mi vyplívá následující – islám je zcela nekompatibilní s naší kulturou, a kdokoliv v něj opravdu věří, je pro nás hrozbou. Podle mě tedy existuje několik skupin muslimů.

 1. opravdu věřící, kteří přijali morálku islámu za svou – to jsou muslimové, kteří opravdu věří v Aláha a dodržují vše co nařídil. Zároveň nemají žádný morální problém s dodržováním “problematickcýh” částí koránu, protože jsou vnitřně přesvědčeni, že to tak je prostě správně. Těchto je ve světě odhadem 40%.

 2. opravdu věřící, kteří zcela nepřijali islámský pohled na morálku – tito věří, že Aláh existuje a všechna nařízení dodržují, včetně těch se kterými mají morální problém. Nikoliv však proto, že by byli vnitřně přesvědčeni, že je to tak správně, ale zkrátka proto, že po smrti preferují spíše pobyt v nebi za přítomnosti tuctu krásných pan, oproti věčnému smažení se v pekelném ohni.  
 3. Opravdu věřící, kteří ale věří mírumilovné dez-interpretaci islámu
  Tito lidé nejsou hrozbou. A to v co věří opravdu může být o míru, lásce a toleranci. Je však nutno si uvědomit, že to v co věří není islám (ač oni sami věří v opak).
  Různým (dez)interpretacím islámu jsem věnoval další díl průvodce.
 4.  Částečně věřící, resp věřící jen na oko – v křesťanství bych to přirovnal k takovým těm “věřícím”, kterým se líbí ty křesťanské hodnoty, uznávají Ježíše, desatero atd.. nicméně už tak nějak nevěří v to, že by kdesi na nebi seděl na trůnu z obláčků vousatý chlapík, který tam rozděluje duše lidí na ty, které půjdou do pekla, a ty které pustí do nebe.

Jak křesťané, tak muslimové z téhle kategorie jsou “věřící” prostě tak nějak ze zvyku, protože jejich okolí je věřící, jejich rodina je věřící, tak co by oni nebyli také.

Toto jsou většinou ti lidé, kteří si z islámu vzali jen to dobré, a tím že nejsou opravdu věřící, tak nemají důvod se obávat smažení se v pekelném ohni a nejsou tedy vázáni vším co islám nařizuje / zakazuje. Povětšinou jsou to takoví ti lidé z argumentu “mám kamaráda muslima a ten je vpoho, takže islám jako celek je vpoho”. Tito lidé většinou normálně pijí alkohol, jí vepřové, nebo dokonce mají doma nějaký obraz či hrají na hudební nástroj. Pokud jsou opravdu pokrokoví, tak možná i mají psa. 

Pokud bych například já věřil, že Alláh opravdu existuje, tak bych na 1000% nic z výše uvedeného nikdy v životě neudělal, protože představa smažení se v ohni se mi opravdu nijak nelíbí.. natož do konce věků.

Je tedy potřeba si ale uvědomit, že to, že někdo nedodržuje co mu náboženství přikazuje, nemá žádný vliv na to, jaké ono náboženství (resp. ideologie) opravdu je. 

Např. když nějaký komunista nebude schvalovat vraždy komunismu, tak to nijak komunismus jako takový nevylepšuje. Stejně tak pokud třeba zjistíme, že Hitler zachránil koťátko, tak to není důvod ospravedlňovat nacismus.

Abych odpověděl na otázku v titulku, tak dle mého názoru člověk nemůže být dobrý křesťanem i muslimem zároveň – protože si tyto náboženství odporují. A tedy dobrý muslim, nemůže být optikou morálky stavěné na křesťanských základech dobrým člověkem. Čímž ale rozhodně netvrdím, že všichni „muslimové“ jsou špatní – tito lidé ale zpravidla nejsou dobrými muslimy.

Please rate this

Kdo je vlastně radikální muslim – průvodcem islámu díl 6. No ratings yet.

Kdo vlastně je radikální muslim?

Často je slyšet argument, že problém představují pouze radikální muslimové, popř radiální formy islámu, jako třeba wahabismus. Kdo je ale radikální muslim? To se pokusím zodpověďět v tomto článku.

Dejme tomu, že by islám nařizoval muslimům dát facku tomu, kdo nechce přijmout islám.

Pokud by pak muslimové na potkání fackovali bezvěrce dalo by se o nich říci, že jsou správní muslimové, protože dělají to, co jim říká víra.

Radikální muslim by pak byl takový, který by bezvěrce mlátil po hlavě baseballovou pálkou, nebo by je bodal nožem – zkrátka by nějakým způsobem přeháněl to co mu říká víra (např. proto, že by usoudil, že když se Aláhovi zamlouvá fackování bezvěrců, tak jejich pobodání se mu bude muset líbit ještě více).

Uvedu ještě jeden příklad. Dejme tomu, že pro běžné fotbalové fanoušky je běžné, že jdou na zápas. Dají si tam pár piv a fandí svému týmu. Naproti tomu pro hooligany je běžné, že když jdou na fotbalový zápas, tak že se tam porvou a zdemolují stadion.

O běžném hooliganovy můžeme říci, že to je radikální fanoušek (protože fandění přehání a vybočuje z toho co je pro fanoušky běžné). Nicméně nemůžeme o něm říci, že je radikální hooligan, protože z pohledu hooliganů se jedná o zcela tuctového člověka. Za radikální hooligana bychom mohli považovat někoho, kdo přehání hooliganství – např. přijede stadion demolovat buldozerem (nebo jiným způsobem vyvede do extrému klasické hooliganství).

Stručně řečeno, je tedy radikál nebo extremista někdo, kdo věci zásadním způsobem přehání.

Pokud tedy připustíme, že islám vybízí k nenávisti a vraždění či jiné agresi proti ne-muslimům (což jsem myslím spolehlivě prokázal v předchozích článcích) a těm co zemřou při džihádu slibuje pobyt v ráji, tak v kontextu toho muslim, který si vypůjčí dodávku a najede s ní do davu lidí není žádným radikálním muslimem. Pokud víme, že Mohamed muslimy, kteří se považovali za umírněné a nechtěli s ním vyrážet na bojové výpravy, nechal upálit zaživa, tak dokonce nelze považovat za radikálního muslima ani takového, který vraždí jiné muslimy z důvodu nedostatečné víry. 

Samotný islám je tak extremistický, že si vlastně nedovedu představit, co by musel muslim udělat, aby ho bylo možné považovat za radikálního. Musel by dělat něco radikíálnějšího, než sám Mohammed.

Zajímavý výzkume, který provedli Prof. Dr. Ruud Koopmans a dr. Evelyn Ersanili ukazuje, že 73.6% muslimů věří, že je zde pouze jeden jediný výklad Koránu, který musí každý muslim dodržovat. 63.9% muslimů řadí náboženství nad zákon.

Data byla sbírána od 9000 respondentů v 6ti zemích Evropy.

Odkaz na zestručněnou studii zde, a na detailní studii zde.  

Ve studii se dále dozvíme, že více než 40% muslimů věří, že židům nelze věřit, nebo že více než 50% jich věří, že se západní země snaží zničit Islám.

Když připustíme, že vlastně každý muslim, co dodržuje islámská nařízení je extremistou (z našeho pohledu), tak se nabízí další otázka, kterou rozeberu v článku Je každý muslim špatný?

Please rate this

Neměnnost koránu No ratings yet.

 

5:48 – I tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou.

Korán je světlo
4:174 – Ó lidé! Nyní k vám přišel důkaz zřetelný od Pána vašeho a seslali jsme vám světlo jasné.

Korán je detailní
6:114 – Mám si snad žádat jako soudce někoho jiného než Boha, jenž je tím, kdo seslal vám Písmo jasně vyložené? Ti, jimž dali jsme Písmo, dobře vědí, že od Pána tvého bylo s pravdou sesláno. A nebuď tedy z těch, kdož pochybují!

Korán je neměnný
6:115 – Nechť tedy dovrší se slova Pána tvého jako pravda a spravedlnost! A nikdo nemůže změnit slova Jeho – a On slyšící je i vševědoucí.

Starý verš je nahrazen novým
2:106 – Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. Což nevíš, že Bůh je všech věcí mocen?
16:101 – A když zaměníme jeden verš veršem jiným – a Bůh nejlépe zná to, co sesílá – říkají: „Ty si to vymýšlíš!“ Však většina z nich nic neví!

Please rate this