Dvojí metr na demagog.cz 5/5 (8)

Rakušan zde tvrdí, že Babiš zcela nesmyslně pouští ministra zdravotnictví do Finska v sílící koronasituaci, a demagog mu zcela demagogicky dává za pravdu.

Vojtěch sice do Finska míří, nicméně informace, že by tam měl nastoupit 1. listopadu byla vyřčena 7.10.2021, tedy ne v době sílící koronasituace, jak tvrdí Rakušan.

Zároveň není pravda, že by Babiš Vojtěcha do Finska „pouštěl“, jelikož to by znamenalo, že by tam Vojtěch už musel být, což není.

Rakušan zkrátka ohýbá realitu tím způsobem, že se snaží navodit dojem, že dnes, v aktuální situaci (kdy jsou covid čísla několikanásobně vyšší, než byla v době, kdy o tom Babiš mluvil), Babišův ministr zdravotnictví končí, a jede místo toho dělat velvyslance ve Finsku.

 

Snaha najít potvrzující tvrzení vs snaha najít vyvracující tvrzení

Rakušan mluví o „až“ 100 miliardách, které chce ušetřit koalice SPOLU, přičemž SPOLU chtěli prokazatelně ušetřit 120 miliard.

Demagog ovšem, aby mohl dát Rakušanovi za pravdu, se odkazuje na nějaký rozhovor, kde Fiala mluvil už o 100 miliardách. Nicméně Rakušan mluvil o XX miliardách, tzn. je nutné aplikovat nejvyšší číslo, o kterém kdy SPOLU mluvilo, což je 120, resp. 125 mld.

 

Tolerance v číslech..

Zatímco u pravdoláskařů je tolerována odchylka i 10%, tak u Zemana není tolerována ani odchylka 3%.

Jiří Pospíšil se ve svém výroku seknul o 3 procentní body z 30ti, tedy o 10% a výrok je hodnocen jako pravdivý.

Mikuláš Peksa z Pirátů zase podstřelil dobu výstavby jaderných elektráren o 6,5%, i tak to ale demagog akceptuje jako pravdivý výrok.

Naproti tomu se Miloš Zeman sekl o 5 pozic ze 162, tedy o 3%, nicméně tento výrok je hodnocen jako nepravdivý.

Neurčité období..

Zatímco u progresivistů jsou výroky odvolávající se na určité údaje ověřovány tím způsobem, že se hledá vhodný zdroj, na který by se tvrzení dalo napasovat, tak u politiků pro „horšolidi“, je to přesně naopak, a hledá se tedy zdroj, který by dané tvrzení vyvracel.

Zatímco v případě Hřibova a Fialova tvrzení, se Demagog snaží najít to správné období, na které by se údaj dal napasovat, aby byl pravdivý.

Tak v případě Tomia Okamury je naopak striktně odkazováno na jednu konkrétní, nejnovější statistiku.

Či zde..

Doslovná přesnost vs reálný smysl výroku

Zatímco u havlistů jsou tolerovány i poměrně velké nepřesnosti, tak u Zemana je vyžadováno naprosto přesné vyjadřování.

V případě Jiřího Pospíšila je demagog při výkladu velmi benevolentní, a zaměnění (dle mého názoru poměrně zásadní) dělání prohlídek proplouvajících lodí za blokování průplavu označuje za pravdivé.

U Petra Gazdíka je demagog benevolentní také a i přesto, že tvrzení „nikdo neví co vykonává“ by s klidem šlo označit za nepravdivé, protože minimálně dotyčný sám to ví, označuje výrok za pravdivý.

Jak vyplývá z odůvodnění u výroku níže, tak Zeman slovo „okamžitě“ ani jeho ekvivalent nepoužil. I přesto je Drahošův výrok uznán jako pravdivý.

Naopak v případě Miloše Zemana je bazírováno na naprosto přesném vyjadřování, i přesto, že smysl sdělení je zcela zřejmý a pravdivý.

Pokud bychom takovýto metr aplikovali například na výrok Pavla Fischera, museli bychom ho označit taktéž za nepravdivý, ale vzhledem k tomu, že demagog má metry 2, tak výrok hodnotí jako čistou pravdu.

Protože to o čem Fischer mluví není v dokumentech na prvním místě, nýbrž je to až bod 61.

Na prvním místě je bod číslo 1, který říká „This Concept provides a systemic vision of the basic principles, priority areas, goals and objectives of the foreign policy of the Russian Federation.“ Tedy něco zcela jiného než o čem mluví Fischer.

Navíc v dokumentu, na který je odkazováno se slovo „nepřítel“ (enemy) vůbec nevyskytuje.

Dezinterpretování výroků

Výroky politiků typu Zemana či Okamury jsou často záměrně špatně interpretovány, a v důsledku toho označovány za nepravdivé. Naopak u liberálů jsou výroky interpretovány tak, jak byly myšleny, a případné nepřesnosti jsou dokonce často tolerovány.

V případě Tomia Okamury je tvrzení, že „pro kvóty hlasovali také čeští poslanci“ zcela nesmyslně vykládáno tak, že bylo myšleno, že všichni čeští poslanci hlasovali pro kvóty. Tvrzení je následně vyvráceno tím, že někteří čeští poslanci hlasovali pro, ale jiní zase proti.

Další jeho výrok je dezinterpretován do smyslu, že v Evropské unii není volný pohyb osob, služeb, a kapitálu. Přičemž je myslím zřejmé, že výrok byl myšlen tak, že mýtusem je je nikoliv to, že by v EU byl volný pohyb osob, nýbrž to, že volný pohyb je vázán výhradně na členství v EU. V čemž, mu v odůvodnění demagog dává za pravdu.

Další nesmyslná dez-interpretace Okamurova výroku, aby ji bylo možné následně označit za nepravdivou. Ve skutečnosti má Okamura pravdu, když říká, že ANO a ČSSD je vládě už šestým rokem. Pochopitelně ale nejde o jednu a tu samou vládu.

U Miloše Zemana je to podobné, a jeho výroky jsou také zpravidla cíleně dez-interpretovány v tom nejpitomějším možném smyslu, viz. například:

Každému je asi zřejmé, že smyslem výroku nebylo tvrdit, že Čína přestala dominovat vývozu textilu, ale naopak to, že Čína už kromě výroby laciného textilu začíná dominovat i technologickým odvětvím.

Naproti tomu výrok p. Fialy, který je ve skutečnosti nepřesný a tedy nepravdivý, označují jako pravdivý.

Nepřesnost Fialova výroku je zřejmá už z odůvodnění demagogu – Václav Klaus podporoval jednoho konkrétního kandidáta Ladislava Jakla, nikoliv jiný politický subjekt.

Výklad slova „nic“

Zatímco u Okamury je výrok typu „nic“ chápán striktně, jako opravdu nic, tak u Pospíšila je „nic“ tolerováno i v případě, kdy se zjevně něco dělo, leč jenom v malé míře.

Neověřování částí výroků

Aby náhodou výrok Karla Scharzenberga nebylo nutné označit za nepravdu, tak se demagog rozhodl jeho výrok o nákupu nesmyslného počtu tramvají raději nehodnotit. Vzhledem k tomu, že i více než 5 let poté, je pořád tramvají nedostatek, tak je zřejmé, že výrok pana Schwarzenberga pravdivý nebyl.

Stejnou metodu využívá demagog u p. Gazdíka, a tedy nepravdivou část výroku se rozhodl nehodnotit.

Toto je jenom pár vybraných výroků. Nicméně trend je možný sledovat zcela konstantně. Jakmile jde o liberála, tak se hledají důvody proč by mělo být možné výrok uznat. Jde-li o ne-vítače tak se naopak hledají všemožné (mnohdy zcela absurdní) důvody, proč výrok označit za nepravdu.

Demagog.cz tedy stejně jako Manipulatori.cz nemá s objektivním fact-checkingem nic společného, a je to jenom další ideomédium hající svůj pohled na svět.

Další příklady..

Babiš tvrdí, že Piráti mluví o zdanění nadměrných bytů. Pirát Tomáš Kapler o tom opravdu mluví, nicméně Demagog zde zcela přejímá argumentaci Pirátů ve smyslu „nemáme to v programu“. Babiš ovšem nemluvil o tom, že by to koalice PirStan měla v programu..

Please rate this

Ideofact-check od manipulatori.cz – hořící Tesla 4.38/5 (8)

Web Echo24 publikoval článek o havárii elektromobilu Tesla, který muselo hasit 50 hasičů, a pak auto ještě 3 dny nechat odstát ve speciálním kontejneru aby nevybouchlo, a že bouračky elektromobilů jsou celkem problém.

Manipulátoři.cz článek označili za hoax, a vytýkají mu několik věcí:

  • Informaci tedy nijak fakticky nerozporují, jenom se odvolávají na to, že tyrolští hasiči o této informaci nemluví. Po vzoru jiných dezinformačních webů, které se drží pravidla „Sice to není pravda, ale mohla by být“, Manipulátoři argumentují stylem „Sice to zřejmě je pravda, ale nemusela by být“.  O 11 tisíc litrech potřebných k uhašení Tesly informuje přímo Tesla ve svém Emergency Response Guide. O 11 tisících litrech informuje i Rakouská ORF. K minimálně takovéhlemu číslu se člověk i velmi snadno dopočítá sám, pokud vezme v potaz, že auto musí být ponořeno do jakési vodní lázně (dle ORF je kontejner 6,8m dlouhý a 2,4m široký).

  • O 72 hodin trvajícím pobytu auta ve speciálním kontejneru informovalo i hlavní zpravodajství ČT. Zde manipulátoři vytahují opravdu těžký kalibr, kdy něco považují za dezinformaci jen pro svoji vlastní neschopnost chápat psaný text.
    Auto bylo naloženo do kontejneru, a v něm bylo převezeno do štěrkové jámy. Po dobu 72 hodin se tedy auto nacházelo v kontejneru, a ten se nacházel ve štěrkové jámě. Pro jistotu, kdyby článek četl někdo indisponovaný, tak přikládám nákres.

  • Hasiči opravdu o ekologické likvidaci nic nepíšou. Nicméně je těžko představitelné, že by vodu plnou chemikálií z baterií jen tak vylili do lesa. Manipulátoři opět nepřináší nic, co by informaci vyvracelo, a jediné na co se spoléhají je, že co tyrolští hasiči nenapsali na svůj web se nestalo. O nutnosti odborné likvidace použité vody opět informuje v reportáži i ČT.

  • Rakouští hasiči opravdu nepíší o tom, že nevěděli co dělat s nabouraným automobilem. To ovšem netvrdí ani Echo24. Pouze poukazuje na skutečnost, že firma, která likvidaci má zajišťovat k tomu dle svých slov ještě nedostala licenci, a že tedy s likvidací vozu budou komplikace.

  • Jinými slovy je problém, že události z aktuální nehody jsou zasazeny do určitého kontextu. Každopádně přesně to samé ve své reportáži udělala i ČT.

V článku se pak manipulátoři zřejmě snaží nabourat „předsudek“, o problematickém hašení elektromobilů tím, že 50 hasičů, kteří hasili tuto jednu Teslu prý není nic nestandardního, a dokazují to na dvou případech. Přičemž u jednoho případu se zapomněli zmínit, že se jednalo o srážku 5ti automobilů, v druhém případě pak zamlčeli, že se jednalo o cateringovou dodávku, ve které byly 2 plynové bomby, u kterých hrozilo vybuchnutí.

Toto je dezinformační praktika nejhrubšího zrna, kdy manipulátoři prokládají své články různými odkazy, které údajně mají potvrzovat jejich tvrzení, přičemž uvnitř článku je tomu přesně naopak. Spoléhají pak na to, že čtenář odkazy nebude rozklikávat.

Tento článek byl zřejmě příliš velká šmíra i pro fanoušky manipulátorů, kteří v komentářích vyjádřili svůj nesouhlas.

Jeden z komentujících poukazoval na to dvojí metr, když ČT vysílá v podstatě stejnou zprávu, a je to OK. Ale u Echo24 je to špatně. Místo toho aby z toho Manipulátoři nějak vybruslili například tvrzením, že si toho na ČT nevšimli, tak zabředli do hnoje ještě hlouběji.

ČT o informování o nehodě údajně věnovala „asi 6 vteřin“. Ve skutečnosti se tomu ČT věnuje 16 vteřin (což je více než o 100% více), během kterých vyjmenuje téměř vše, co bylo vyčítáno Echu.

Tento článek se Manipulátorům opravdu povedl. Obsahuje vše, co by ideozprávy a ideofack-checking měly mít. Slovíčkaření. Dvojí metr. Zasazování věcí do nesmyslného kontextu (viz. porovnání hašení jednoho vozu s hromadnou nehodou), vyvracení informací na základě vlastní neschopnosti dohledat  si informace, a i trošku čistokrevného lhaní, vezmeme-li v potaz i křečovitou obhajobu článku v komentářích.

Please rate this

Dezinformace v mainstreamových médiích 5/5 (5)

Jsou dezinformace parketou pouze dezinformačních médií? Nebo dezinformace šíří i nedezinformační neboli mainstreamová média?

Pojďme se podívat na nějaké případy. Kritéria pro hodnocení zda se jedná nebo nejedná o dezinformaci budu používat stejné jako CTHH., nebo třeba server manipulatori.cz.

Nejprve tedy pojďme nastavit laťku..

Dezinformace je cokoliv, co je popřeno nějakou státní autoritou.

To je docela rozumné, nicméně je potřeba si uvědomit, že tento přístup počítá s tím, že cokoliv co řekne stát je absolutní pravda, což je docela nebezpečné.

Zavádějící titulek

Po rozklinutí článku zjistíme, že se v něm korektně píše o tom, kdo co řekl. Jedná se tedy opravdu pouze o zavádějící titulek. Považovat zavádějící titulky automaticky za dezinformace, mi přijde trošku přehnané, ale koneckonců proč ne. Pak ale nerozumím tomu, proč CTHH nevyvrací denně tak 30 dezinformací z mainstreamových médií (viz. níže).

Když někdo poukáže na možnou korupci, a obviněný to popře

Toto mi přijde asi jako vrchol absurdity. Někdo přijde s informací, že se někde dějí podivné věci, a že tam možná dochází ke korupci. Přičemž onen údajný pachatel to odmítne, čímž je oznamovatel automaticky považován za dezinformátora.

S tímto přístupem bychom museli označit z dezinformační veškerá média, které píší např. o Babišovi a Čapím hnízdě. Babiš přeci jasně popřel, že by se tam stal jakýkoliv podvod, a on to ví přeci nejlépe. Stejně tak Rath jasně řekl, že 7 milionů v lahvi od vína nebylo jeho a nic o tom neví. Není tedy potřeba cokoliv dále prověřovat či vyšetřovat. Když Babiš řekne, že soud o vedení v evidenci STB vyhrál, a že nebyl agentem STB, tak prostě agentem nebyl a všichni co tvrdí opak jsou dezinformátoři.

Upsání se v číslu  (Přičemž, chyba byla ještě týž den opravena a do článku přidána omluva.)

Ještě se podívejme na pár příkladů, které jako dezinformace či manipulace hodnotí web manipulatori.cz.

Okamura napsal, že za útokem stojí migrant vyhoštěný z Německa. Manipulátoři to vyvrací tím, že ve skutečnosti migrant nebyl vyhoštěn, ale jenom mu nebyl udělen azyl.

V článku: ŘETĚZOVÝ E-MAIL: Lithium prodáno! Tak to je pěkný humus. Takže budeme na tom úplně stejně jako Venezuela s ropou

Manipulátoři vyvrací např. „dezinformaci“, že
„Hlubinná těžba připadla státu – konkrétně pod ministerstvo průmyslu (ČSSD), které práva postoupili státní a.s. Geomet…“

Vyvrací ji tím, že
1. firma Geomet není státní, ale soukromá
2. že to není a.s. ale s. r. o
3. ministerstvo firmě Geomet práva nepostoupilo, nýbrž udělilo

Jak vidno máme laťku nastavenou možná až hnidopišsky přísně. Zkusme se nyní stejnou optikou podívat i na maintsreamová média.

Aktuálně.cz

SPD má v programu zrušení islámu“ tak zní informace na serveru aktualne.cz, což by přecijenom i na Okamuru bylo příliš ambiciózní. Pravdou je, že SPD má v programu zákaz propagace islámu na území ČR. Což od kompletního vymazání islámu ze světa poměrně vzdálené. Je pravděpodobné, že si to přeje, ale v programu to zcela jistě nemá.


Inspektoři údajně opět našli jedovatá jablka
 zní titulek zprávy, ve které se dočteme, že se nejednalo o jedovatá jablka, nýbrž o jablka obsahující nadlimitní množství pestidiců. Titulek má podobnou validitu jako prohlášení komunisty Ondráčka o otráveném kebabu.

Pod jedovatým jablkem si člověk představí něco, do čeho kousne, a bude mít přinejmenším značné komplikace. Výše zmíněných jablek by člověk mohl sníst plnou nůši, aniž by vůbec zjistil, že jsou „jedovatá“.

Po útocích migrantů vyhřezla nenávist. Běženci ale v Německu kriminalitu nezvyšují„. Dezinformační titulek naznačuje, že kriminalita migrantů je čistá 0, což není zcela pravda. V roce 2017 bylo 1140 vražd z celkového počtu 2698 spácháno lidmi s cizím než německým pasem. Vezmeme-li v potaz, že cizinců žije v Německu cca 10%, vyjde nám, že cizinci mají v Německu cca 6 a půl krát větší náchylnost k vraždění.

Kanye West chce zrušení zákazu otroctví“ se píše v dezinformačním titulku, který se odkazuje na jeho tweet. Ač je tweet trošku zmatený, tak se v něm jasně mluví o vytvoření pracovních míst pro propuštěné vězně na základě zrušení 13. dodatku americké ústavy. Vzhledem k tomu, že je velmi nepravděpodobné, že by za otrokářství dle 13. dodatku někdo aktuálně ve věznici byl, je zřejmé, že o zrušení zákazu otrokářství v tomto smyslu nešlo.

TN.cz

V České republice se v malém množství vyráběl a testoval jed novičok, uvedl prezident Miloš Zeman. Bojová látka, kterou měl být nedávno otráven dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera, pak prý byla zničena.

TN tedy tvrdí, že Miloš Zeman řekl, že se u nás testoval konkrétně ten jed, kterým byl otráven Sergej Skripal. Přičemž Zeman řekl, že se u nás vyráběla a testovala látka A-230. Zároveň sám poukázal na to, že se jedná o jinou látku, než která byla použita k otravě Skripalových. K otravě Skripalových byla použita látka A-234, která je dle odborníků zcela odlišná od A-230.

DVTV

Luzar: Svoboda slova je i šíření lží, Sputnik je relevantní zdroj, urážení Zemana je nepřípustné

Takto zní titulek rozhovoru. Titulek je velmi manipulativní až lživý, protože naznačuje, že Leo Luzar vymýšlí nějaký speciální zákon na ochranu Zemana. Pravda je však taková, že v rozhovoru řekl, že je nepřípustné urážení hlavy státu, ať už je to kdokoliv. Slovo „Zeman“ snad v celém rozhovoru ani nepadlo. Situace je o to závažnější, že se nadpis tváří jako citace.

Seznamzprávy.cz

K fotce s vysmátým Okamurou neváhali v Seznamzprávách přidat text „Okamura opět tuneluje stranu„, čímž dávají najevo nejen to, že mají jasno v tom, že Okamura tuneluje stranu nyní (když omylem převedl peníze z volebního účtu na transparentní účet strany, a hned po upozornění na pochybení je poslal zpět), ale že ji tuneloval již dříve, i přesto, že policie věc vyšetřovala a případ odložila.

Dle chystané novely budou úředníci moci v případě veder nařídit, aby vodu z vaší studně nebo rybníka využívala celá obec.

Tuto dezinformaci obratem vyvrátilo ministerstvo zemědělství.

Dezinformaci kromě seznamzpráv šířilo i další média jako Forum24.cz, či ihned.cz nebo Miroslav Kalousek na svém youtube kanálu.

Ruská ekonomika již 10 let stagnuje, píší Seznamzpravy.cz. (Pravdou je, že za posledních 10 let Rusko rostlo rychleji než EU a dokonce i než ČR – Rusko 21% za posledních 10 let, ČR 14%, EU-3%).

Novinky.cz

Technik EasyJetu vyděsil pasažéry. Motor letadla opravoval lepicí páskou“ tvrdí titulek na novinkách. V článku se pak dozvíme, že samozřejmě o žádnou opravu ani lepící pásku nešlo.

Zakladatel WhatsAppu Brian Acton podle novinek.cz  „Díky Facebooku vydělal miliardy„. Přičemž realita je taková, že on vydělal miliardy díky tomu, že vytvořil aplikaci, kterou využívá miliony lidí po celém světě, a to že ji prodal zrovna Facebooku neznamená, že je vydělal díky němu.

Ruský úřad zakázal reklamu, modelka měla příliš malé poprsí„.  Jak se dále v článku dočteme, tak pravým důvodem bylo, že reklama byla sexistická a naznačovala, že ženy s malým poprsím jsou zakomplexované. Nikoliv to, že by Putina obtěžoval pohled na ženu s malým poprsím, jak se snaží titulek podsunout.

V jednom z článků novinky.cz tvrdí, že „Transakce ve virtuální měně jsou nicméně na rozdíl od bankovních převodů neveřejné a nikde se neevidují.„, což je očividný hoax, protože je to přesně obráceně. Veškeré transakce v bitcoinech jsou evidovány v blockchainu, a dokonce jsou zcela veřejné. Konkrétní transakce zmíněné peněženky si může každý prohlédnout zde.

Česká televize

Když ČT pouštěla reportáž o bombardování Damašku, tak ukazovala několik let staré záběry, pořízené v Luhansku.

ČT a v podstatě všechny ostatní média informovaly o štvanicích na přistěhovalce. Tuto dezinformaci později popřel šéf německé kontrarozvědky.

Dle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) informovala ČT manipulativně o prezidentských volbách v USA. Do debat přizvala výhradně příznivce Clintonové.

Když ČT informovala o petici, kterou americké osobnosti sepsaly proti Trumpovi. Ukazovala u toho i fotky známých herců, kteří jsou naopak Trumpovi podporovatelé.

Před volbami v ČR zase dle analýzy Karlovy Univerzity vypracované pro RRTV Česká Televize stranila TOP09.

Babiš podle ČT už není premiérem. Zopakoval to 3x komentátor během necelé 2 minuty dlouhého vstupu. Možnosti jsou asi 3
a) pan komentátor právě přiletěl z Marsu a byl úplně mimo a nevěděl, že Babiš NIKDY, NIKDY neodstoupí
b) pan komentátor se 3x za sebou omylem přeřekl
c) reportáž byla předtočená, a puštěná omylem (což by nebylo moc hezké, protože to bylo označeno jako živý vstup)

Kdybych měl za mě řadit od nejpravděpodbonějšího, řekl bych c, a, b.

Rozhlas

V titulku máme napsáno „Dezinformace mají větší zásah než pravdivé zprávy„, což je už na první pohled nesmysl, když si člověk porovná zásah klasických médií a těch alternativních, včetně sdílení článků na Facebooku.

;

V článku se pak dozvíme, že dosah 100 nejsdílenějších dezinformací za celý rok, je cca 4 miliony. Když se ale podíváme jenom třeba na sledovanost TV, tak jenom Prima, Nova a ČT mají dohromady kolem 8 hodiny, kdy většina vysílá zprávy cca 2 miliony denně! Nemusíme tedy ani přičítat další média, jako třeba Aktuálně, Idnes atd. abychom viděli ten absurdní nepoměr.

Další…

Václav Klaus ml. na Facebooku dezinformoval o tom, že Turecko nemá vojáky v Afgánistánu. Na toto upozornil mimo jiné reflex, ve článku kde se píše:

„Obratem se ukázalo, že bývalý matikář ve faktech plave jako záškolák při závěrečné písemce. V Afghánistánu mají vojáky nejen Turci, ale všechny státy NATO…“

Jak se zdá, tak ve faktech plave i Reflex, protože například Francie v Afgánistánu žádné vojáky nemá. Stejně tak Nizozemsko či Kanada.

Dezinformace šíří i guru levicových liberálů Jiří Drahoš, Jedná se například o tvrzení o incidentu v kerčském průlivu, že „Podle něj (Ruska) ovšem „vyprovokovala“ celý střet Ukrajina tím, že nechala svůj remorkér nabourat ruskou lodí.“
Vyjádření ruské strany však vypadá zcela jinak, a sice, že ukrajinské lodě narušily státní hranici Ruska a nereagovaly na výzvy. Jiří Drahoš je značnou posilou dezinformační scény. Jeho lživý příspěvek lajkovalo, sdílelo a komentovalo přes 1000 lidí.

Za zmínku stojí také twitter Emmanuela Macrona.

Pojďme to vzít postupně.

  1. Fotka je více než 10 let stará
  2. Pochybuji, že Macron žije v amazonském pralese, takže i emotivní úvod „Our house is burning“ není moc pravdivý.
  3. Ve skutečnosti amazonský prales negeneruje 20% kyslíku na zemi. Jeho bilance, je údajně víceméně nulová.

Weby jako forum24.cz, info.cz, a podobné raději nebudu do výpisu ani zahrnovat, protože ty s mají s objektivním zpravodajstvím společného asi tolik, co můj blog.

Budeme-li měřit všem stejným metrem, zjistíme že klasická "ne-dezinformační" média si s dezinformátory mohou podat ruku..http://www.svejdos.cz/2018/12/31/dezinformace-v-mainstreamovych-mediich/

Zveřejnil(a) Svejdos.cz dne Středa 9. října 2019

Please rate this

Kauza novičok – shrnutí oficiální verze No ratings yet.

Motiv

Rusko se z blíže nespecifikovaných důvodů rozhodlo, že zabije svého bývalého, již jakkoliv nedůležitého agenta, a to tím nejokatějším možným způsobem. Nerozhodli se bývalému agentovi dát výbušniny do auta, rozmlátit hlavu basebalovou pálkou, vyhodit ho z okna nebo použít jakýkoliv z „běžně dostupných“ jedů jako je Sarin, VX a určitě spousta dalších. Rozhodli se pro tento počin použít něco z vlastního vývoje, něco, co nemá nikdo jiný k dispozici – novičok A-234 (pomiňme fakt, že chemický vzorec použité látky je dostupný na wikipedii), aby bylo naprosto zřejmé, že za otravou stojí právě Rusko, protože jak je známo ,tak Rusko si libuje v celosvětovém hejtu, a když už začala opadávat nenávist kvůli Krymu a sestřelení MH17, tak potřebovali najít další způsob jak proti sobě opět poštvat zbytek světa.

Provedení

Když už máme objasněný motiv, podíváme se na samotné provedení. Vladimír Vladimirovič tedy poslal do Salisbury svoje lidi a vybavil je pytlem novičoku. Instrukce zněla jasně – Skripal nesmí přežít, a proto Putinovi bouchači začali trousit novičok po městě, a to na všech místech kde by se mohl Sergej objevit. Nejvíce novičoku bylo nalezeno na klice od bytu. Vzhledem k tomu, že Voloďa nechtěl šéfa zklamat, tak se rozhodl na onu kliku namazat přibližně 50 000 násobek běžné smrtelné dávky, aby byla jistota, že to klapne (to ale ještě nevěděl, jak vyspělé mají Britové zdravotnictví). Ještě mu ale trochu zbylo, tak se ho rozhodl roztrousit po lavičkách a restauracích v okolí, kdyby náhodou..

Jak se zdá tak trik s klikou zafungoval, a Sergej v dobré víře, chtíc otevřít dveře do bytu a nic netuše zabořil ruku do cca 50-100 gramů smrtící látky. Pro ilustraci přikládám obrázek.

Přibližná dávka novičoku A-234, která byla použitá v Salisbury

Následně doma něco dělal a šel trajdat několik hodin po městě (navzdory tomu, že měl dle tvůrce novičoku Leonida Rinka umřít takřka okamžitě), kde si zašel do restaurace, přičemž se mu udělalo nevolno, tak si šel sednou na lavičku do parku, kde upadl do bezvědomí. Není jisté, zda po městě chodil s rukou v trojobalu z novičoku celé odpoledne, nebo jestli si ho někde smyl.

Vzhledem k tomu, že protichemické jednotky pročišťovaly celé město, je pravděpodobné, že si Sergej ruku nijak neumyl, a ten mu z ní tedy při toulkách městem postupně odpadával a zamořoval město.

Jak se zdá, tak se Putinovi tato várka novičoku opravdu nepovedla, protože i třetí otrávený – nejmenovaný policista, který byl touto „smrtící látkou“ otráven je kupodivu hodně naživu.

Nepříjemné otázky

Celý příběh dává dokonalý smysl, nicméně i tak se objevili nejrůznější zlí jazykové a pro-ruští agenti, kteří začali klást velmi nepříjemné otázky. Například:

Jaktože Skripalovi nezemřeli?

Oficiální verze tvrdí, že Skripalovi přežili díky rychlé a cílené léčbě. Britské zdravotnictví je totiž opravdu na vysoké úrovni, a proto dokázalo Skripalovi vyléčit i přesto, že s léčbou začali až cca 29 hodin a 58 minut poté, co měli být oba mrtví.

 

Jak mohlo dojít k léčbě, když protilátka neexistuje

Dle tvůrce novičoku Leonida Rinka žádná protilátka proti novičoku neexistuje. Zároveň všichni víme, že nikdo na světě kromě Ruska novičok nikdy neměl, nevyráběl, neskladoval, netestoval, a tak dále, tak nikdo ani nemohl pracovat na vývoji prolátky.

Muselo to být tedy tak, že poté co Sergeje přivezli do nemocnice, tak Britší lékaři okamžitě identifikovali jím doposud zcela neznámou látku a začali vyvíjet protijed. Díky vyspělosti britského zdravotnictví se dá předpokládat, že jim to nebude trvat déle, než řekněme 6 hodin. Vzhledem k tomu, že smrt běžně nastává do 2 minut je potřeba se nějak vypořádat se vzniklým časovým deficitem. Toho docílili snadno tím, že lékaře vystřelili do kosmu rychlostí blížící se rychlosti světla, čímž začal jejich čas utíkat pomaleji.

Jaktože Skripalovi nezemřeli už dávno před tím, než léčba začala?

I malé dítě přeci ví, že novičok je velmi nestálý, a když se aplikuje ve vlhkém prostředí tak se rychle začne rozkládat, a tím ztratí svou účinnost. Jediný ke komu se tato informace nedonesla byl očividně sám Pán Zla. A nebo mu jenom jeho špehové neřekli, že v Británii může občas sprchnout. To se můžeme jen dohadovat.

(pomiňme prosím fakt, že k otravě došlo údajně od kliky od bytu, a do domu tedy asi muselo zatékat)

Bohužel i toto vysvělení přináší více otázek než odpovědí, protože pokud je novičok opravdu tak nestálý, jak je možné, že ještě cca 3 týdny po incidentu stále protichemické jednotky nachází novičok po městě a to v naprosto čisté, nerozložené formě?

Když se novičok rychle rozkládá, jaktože je ještě 3 týdny po incidentu Salisbury plné toho svinstva a to v naprosto čisté formě?

Výsledek obrázku pro ooops meme

No nemůžu si pomoct, ale nějak té oficiální verzi nevěřím, a nabízím alternativní vysvětlení. Sergej s dcerou si prostě vyšli udělat nějaký ten shopping, který završili návštěvou restaurace, kde si dali pravděpodobně zkaženou rybu, načež se jim udělalo nevolno.

Britští lékaři včas zasáhli, a začali podívat černé uhlí spolu se suchým chlebem a vodou. Kombinace zkažené ryby a pro rusy netradiční kuchyně vedla k tomu, že střeva Skripalů dostala opravdu zabrat, a léčba se tak protáhla o kousek déle, než je u běžných střevních potížích obvyklé.

Please rate this

O nevývoji a nevýrobě No ratings yet.

Dle oficiálních zdrojů v ČR nebyl vyráběn ani vyvíjen novičok. Což znamená, že byl vyráběn pouze v malém množstí, testován a pak zničen. Chemickou hantýrkou je to označováno za mikrosyntézu. Vzhledem k tomu, že většina lidí nejsou chemici, tak budu raději dále v textu používat slovo nevýroba.

V ČR tedy probíhala nevýroba novičoku A-230. Když ale chci něco (ne)vyrobit, tak musím nejdříve vyvinout nějaké úsilí jak v teoretické rovině, tak praktické abych získal dostatečné know-how, k následné (ne)výrobě, říká se tomu vývoj.

Vzhledem k tomu, že je Rusko označováno za jedinou zemi na světě, která umí novičok vyrobit, tak se zdá, že výroba nebude spočívat v tom, že se koupí v tescu pár chemikálií, a ty se pak v garáži slejou dohromady. Naopak se bude jednat o velmi složitý proces, který bez vývoje nelze uskutečnit. Pokud ale budeme brát tvrzení, že výroba ani vývoj neprobíhal, tak jak se tedy mohla ona nevýroba uskutečňovat? Pokud lze nevýrobu provozovat bez vývoje, byla by to dobrá zpráva například pro producenty léků. Mohli by ušetřit miliardy korun za zdlouhavý vývoj léku, a místo toho by se jenou občas někde sešli, a trošku oné medicíny prostě nevyrobili. Nevyrobený lék by pak mohli testovat, a pokud by se osvědčil, provedli by jeho vývoj, aby mohli začít s běžnou výrobou. Naopak kdyby se testovaný lék z nevýroby neosvědčil, tak by se do jeho vývoje ani nepouštěli a ušetřili by jmění a několik ztracených let.

Nebo je k před nevýrobou nutné provést jakýsi nevývoj? Těžko říct, protože o nevývoji se narozdíl od nevýroby odborníci nezmiňují.

Please rate this

Pátrání po dezinformacích 5/5 (2)

Ač se to může zdát jako docela banální otázka, tak najít odpověď na to, co je to dezinformace není až tak jednoduché.

Nápovědu můžeme hledat u příspěvků CTHH, podle kterých

Dezinformace je cokoliv, co je popřeno nějaou státní autoritou.

To je docela rozumné, nicméně je potřeba si uvědomit, že tento přístup počítá s tím, že cokoliv co řekne stát je absolutní pravda, což je docela nebezpečné.

Zavádějící titulek

Po rozklinutí článku zjisíme, že se v něm korektně píše o tom, kdo co řekl. Jedná se tedy opravdu pouze o zavádějící titulek. Považovat zavádějící titulky automaticky za dezinformace, mi přijde trošku přehnané, ale koneckonců proč ne. Pak ale nerozumím tomu, proč CTHH nevyvrací denně tak 30 dezinformací z mainstreamových médií (viz. níže).

Když někdo poukáže na možnou korupci, a obviněný to popře

Toto mi přijde asi jako vrchol absurdity. Někdo přijde s informací, že se někde dějou podivné věci, a že tam možná dochází ke korupci. Přičemž onen údajný pachatel to odmítne, čímž je oznamovatel automaticky považován za dezinformátora.

S tímto přístupem bychom museli označit z dezinformační veškerá média, které píší např. o Babišovi a Čapím hnízdě. Babiš přeci jasně popřel, že by se tam stal jakýkoliv podvod, a on to ví přeci nejlépe. Stejně tak Rath jasně řekl, že 7 milionů v lahvi od vína nebylo jeho a nic o tom neví. Není tedy potřeba cokoliv dále prověřovat či vyšetřovat. Když Babiš řekne, že soud o vedení v evidenci STB vyhrál, a že nebyl agentem STB, tak prostě agentem nebyl a všichni co tvrdí opak jsou dezinformátoři.

Každopádně „Kauza lithium“ je skvělým příkladem měření dvojím metrem, a zaslouží si samostatný článek.

Upsání se v číslu  (Přičemž, chyba byla ještě týž den opravena a do článku přidána omluva.)

Teď když už víme, co je to dezinformace, můžeme se podívat na pár jejich příkladů.

Hned jeden z prvních tweetů CTHH je dezinformací. A to navíc opravdu absurdního rozměru.

V titulku máme napsáno „Dezinformace mají větší zásah než pravdivé zprávy„, což je už na první pohled nesmysl, když si člověk porovná zásah klasických médií a těch alternativních, včetně sdílení článků na Facebooku.

;

V článku se pak dozvíme, že dosah 100 nejsdílenějších dezinformací za celý rok, je cca 4 miliony. Když se ale podíváme jenom třeba na sledovanost TV, tak jenom Prima, Nova a ČT mají dohromady kolem 8 hodiny, kdy většina vysílá zprávy cca 2 miliony denně! Nemusíme tedy ani přičítat další média, jako třeba Aktuálně, Idnes atd. abychom viděli ten absurdní nepoměr.

Novinky.cz zase tvrdí, že zakladatel WhatsAppu Brian Acton „Díky Facebooku vydělal miliardy„. Přičemž realita je taková, že on vydělal miliardy díky tomu, že vytvořil aplikaci, kterou využívá miliony lidí po celém světě, a to že ji prodal zrovna Facebooku neznamená, že je vydělal díky němu. Jedná se tedy opět o zavádějící titulek, a dle CTHH tedy dezinformaci.

Další dezinformace z novinek zase říká, že „Technik EasyJetu vyděsil pasažéry. Motor letadla opravoval lepicí páskou“ v článku se pak dozvíme, že samozřejmě o žádnou opravu ani lepící pásku nešlo.

Seznamzpravy nejsou pozadu. K fotce s vysmátým Okamurou neváhali přidat text „Okamura opět tuneluje stranu„, čímž dávají najevo nejen to, že mají jasno v tom, že Okamura tuneluje stranu nyní (když omylem převedl peníze z volebního účtu na transparentní účet strany, a hned po upozornění na pochybení je poslal zpět), ale že ji tuneloval již dříve, i přesto, že policie věc vyšetřovala a případ odložila.

Aktuálně je již pravděpodobně v návaznosti na podané trestní oznámení text přepsán.

Co se týče webu Aktuálně.cz, tak ten by také bylo možné bez problémů klasifikovat jako dezinformační. V jednom článku totiž tvrdí, že SPD má v programu zrušení islámu,  což by přecijen i na Okamuru bylo až příliš abimciózní.

Myslím, že jsem těmihle příklady odhalil více dezinformací než CTHH na těch „dezinformačních webech“ za celý rok. Pokud se totiž nepletu, tak „odhalilo“ 1 dezinformaci na Sputniku a +- stejný počet na Aeronetu, z čehož je možné udělat závěr buď takový, že to s těmi dezinformacemi není až tak horké, a nebo to, že se v CTHH pěkně flákají. Nicméně oba závěry vedou k tomu, že kdyby se tento útvar zrušil, tak to nikoho trápit nebude.. tedy kromě politiků, kteří ho mohou využívat jako nástroj  konkurenčního boje.

Please rate this