Koncentrace CO2 má obrovský vliv na klima. Dokazují to všechny historické rekonstrukce! 4.5/5 (6)

Na internetu lze najít nekonečně grafů ukazujících různé teploty v různých obdobích. Stejně tak je možné najít nespočet grafů ukazující vývoj koncentrace CO2 v čase.  Když si člověk dá oba grafy dohromady, krásně může vidět, že CO2 je hlavním hybatelem teploty na zemi. Sice pokaždé trošku jinak, ale to nevadí.

Pojďme na grafy

Vývoj teploty a CO2 za posledních 140 let

Související obrázek

Můžeme vidět, že pozvolný růst koncentrace CO2 od roku 1880 měl za následek nejprve značné ochlazení. Pak oteplování až do roku 1940. Pak zase ochlazování. Pak trošku oteplení. Pak ochlazení. Oteplení. A pak krásně koreulující oteplení se zrychleným nárůstem koncentrace CO2.

Zjednodušeně by se dalo říci, že dříve byla větší zima a méně CO2, a teď je menší zima a více CO2. To už zní možná o něco lépe.

Vývoj teploty cca 1500 let zpátky.

Na grafu můžeme pozorovat, že teploty si tak nějak vesele poskakovaly nahoru či dolů, a to chvílemi i docela výraznou rychlostí. Celkově pak můžeme graf zhodnotit tak, že teploty pozvolna klesají od roku 500 až do cca 1750, a pak začínají relativně rychle stoupat.

Vývoj koncentrace CO2 v atmosféře za 2000 let

Výsledek obrázku pro co2 concentration 2000 years

Od roku 0 do roku cca 1750 jsou hodnoty víceméně stálé, od 1750 raketově rostou.

Když si člověk porovná oba grafy, a ví že teplota na zemi je závislá na koncentraci CO2, musí nepochybně dojít k závěru, že zatímco stabilní hodnoty CO2 v letech 1000 – 1750 zapříčiňovaly pozvolné klesání teplot, tak raketový nárůst CO2 od 1750 dál má zase na na svědomí celkem ucházející teplotní růst. Neznamená to, že by korelace (nedejbože kauzalita) CO2 a teploty nebyla prokázána. Jenom to znamená, že je v každém období jiná.

Pro lepší pochopení se pojďme podívat na grafy v širším období

10 000 let CO2

Můžeme zde pozorovat podobný trend jako na předchozím grafu. A sice, že hodnoty CO2 jsou víceméně stálé (velice pozvolna rostou) už od roku -8000 až do roku přibližně 1750, kdy začínají raketově stoupat.

A teď se pojďme podívat, jaký vliv to mělo na teplotu.

Od roku 8000 je vidět, velice razantní růst teploty, zřejmě způsobený poklesem koncentrace CO2 asi o 3ppm. Tento růst ale trvá jen kamsi do roku -7500, kdy růst opět o neuvěřitelný asi 3ppm zapříčinil razantní pokles teplot, trvající asi 500 let!

Zlý jazyk by mohl tvrdit, že vliv CO2 na teplotu je přesně opačný, než se dnes tvrdí. Opak je ale pravdou. Jak můžeme pozorovat dále, tak i velmi pozvolný růst CO2 asi o 20ppm za 8000 let je velmi nebezpečný, protože způsobil klimatickou změnu, která zapříčinila střídání obrovských teplotních extrémů.

Pro ještě lepší pochopení se můžeme podívat na malůvku od jakéhosi Johna Englandera, která nám ukáže, že to do sebe celá začíná zapadat až v šiřším pohledu cca 400 000 let.

Výsledek obrázku pro co2 400000 years

Na grafech najedou vidíme, že křivky CO2 a teploty spolu začínají alespoň trochu korelovat, aniž by bylo potřeba tahat králíky z klobouku. BINGO. Až tedy na ten konec, kde CO2 skokově roste, zatímco teplota zaostává :-(.

Tak ale vychází to dobře po celých 400 000 let, a až posledních pár let na konci to kazí, což může být způsobeno třeba nějakou chybou. Dovolil jsem si graf tedy trochu upravit, aby nebyl tak zavádějící. Věřím, že Michael Mann by mě pochválil.

Vyškrtneme-li nehodící se konec, vychází nám, že nárůst o 100ppm způsobí růst teploty asi o 10°, tedy 1ppm způsobí nárůst 0,1°C. Kdybychom tedy tuto nově nabytou znalost aplikovali na první graf, bylo by zřejmé, že od roku 1980 musela vzrůst teplota přibližně 8°, což sice v grafu nevidíme, ale možná je v něm taky nějaká chyba.

Pojďme ještě na delší pohled – 800 000 let. Pánové z NASA, si již dali tu práci za mě a ten otravný, nevycházející konec odstřihli sami, takže vidíme, že v horizontu 800 000 let CO2 krásně koreluje s teplotou.

40 milionů let

Zde jsou zakresleny jak teploty, tak koncentrace CO2. Vidíme tu, že teplota byla víceméně stejná ať už byla koncentrace CO2 1200ppm (3x výše než je dnes! ), nebo 400ppm. Na grafu se buď hýbe CO2 a teplota zůstává stabilní, nebo naopak. Nevím jak si to klimatologové vysvětlují.

Každpádně dobré zprávy o korelaci, které vycházely z (jen lehce) oříznutých grafů výše se opět rozplynuly.

Pojďme se ještě podívat 600 milionů let zpátky.

Opět vidíme, že CO2 a teplota se mění zcela nezávisle na sobě. Zajímavé je například období okolo 440m let zpátky, kdy byla koncentrace CO2 přibližně 10x vyšší než současné „bezprecedentní“ hodnoty, přičemž shodou okolností byla doba ledová.

Myslím ale, že špatná data neexistují. Existují jenom málo kreativní vědci. Dobrý klimatolog by měl být schopen i z takovéhle šmíry udělat nějaké kloudné závěry.

Např. zde je přeci možné na datech za cca 10 milinonů let sledovat téměř dokonalou koreaci mezi teplotou a CO2!

 

Závěrem lze asi říci, že koncentrace CO2 i teplota na zemi se v čase mění. A to, že se tak většinou děje nezávisle na sobě přeci nemusí hned znamenat, že strašení GO/O (globálním oteplováním / ochlazováním) není na místě. Strašení je totiž vždycky na místě.

Výsledek obrázku pro boogie man

Please rate this

Klimatická apokalypsa do roku 2050 vyhubí lidstvo (nebo by alespoň mohla) 3.86/5 (7)

Do roku 2050 se planeta ohřeje o 3°C, což povede ke kolapsu ekosystémů včetně korálových útesů, Amazonské pralesa či Arktidy.

Svět bude trpět ničivými požáry, návaly horka a pochopitelně suchem, které znemožní pěstování plodin i běžnou existenci. Až 55% obyvatel postihne klima, které bude smrtelné.

I ty největší řeky, pravděpodobně vyschnou. A miliardy lidí se budou muset stěhovat ze svých domovů na jiná místa – primárně do Evropy, USA či Kanady, což bude mít za následek kolaps jak ekonomický, tak sociální.

Extrémní sucha se budou střídat s obrovskými záplavami, což bude mít mimo jiné za následek potravinovou krizi, která i ve vyspělých zemích způsobí hladomory.

Klima se dnes mění bezprecedentní rychlostí. Podobná rychlost byla pouze na konci prvohor, a vedla ke gigantickému vymírání. I tak ale probíhala změna 5x pomaleji než dnes!

Toto je jenom začátek. Kolaps amazonských pralesů a korálových útesů bude mít za následek ještě větší urychlení procesu. Antarktida roztaje a do konce století se zvedne hladina oceánů až o 30 metrů! Což jenom v Bangladéši uvede do pohybu další desítky milionu lidí.

Zoufalí klimatičtí uprchlíci budou bojovat o holý život, a je tedy zřejmé, že méně postižené oblasti budou čelit obrovskému tlaku. Je velmi pravděpodobné, že v dané situaci pro ně NE nebude odpověď.

Někdo by mohl namítnout „No co, je to holt zasloužený trest za náš rozežraný a neudržitelný životní styl, který jsme poslední desetiletí vedli, tak si to teď vyžerem“. Nicméně o to přeci až tak nejde. Jde o to, že na téměř neobyvatelné planetě budou v otřesných podmínkách muset žít naše děti, které nemohou za to, že jejich předkové, kteří během necelých dvou století zničili planetu, která před tím miliony let fungovala zcela harmonicky.

Musíme zcela razantně a drasticky zakročit. Kdo když ne my. Kdy, když ne teď.

Dle odhadů předních enviromentalistů máme přibližně 12 let, do kdy musí proběhnout zcela zásadní změny. Pokud to nezvládneme, bude katastrofa nevyhnutelná. Zkorumpovaní politici, si ale neuvědomují, a ignorují závažnost toho co se právě děje, a nejsou schopni a ani ochotni globální katastrofu řešit….

…….

Nyní by mohl článek skončit, a zřejmě bych konečně získal nějaké ty lajky, protože strašit klimatem je nyní velmi populární. Možná by mě i někdo označil za „opravdového odborníka“, a třeba i pozval do nějaké estrády, kde bych mohl strašit lidi. Nicméně pointa tohoto článku je zcela jiná.

Původně jsem chtěl výše vypsaný katastrofický scénář pro větší dramatičnost záměrně přehnat. Nicméně po chvilce googlení jsem se nestačil divit, když jsem zjistil, že v podstatě všechny výše vypsané následky jsou zcela v souladu s tím, co dnešní alarmisté tvrdí.

Teď si představte, že tomuto člověk reálně věří. Že věří, že za pár desítek let vyhynou miliardy lidí, a že jeho děti budou možná mezi nimi. Co takový člověk bude ochoten udělat aby tomu zabránil? Kam až bude schopen zajít?

Je obecně známo, že v zájmu vyššího dobra jsou lidé ochotni páchat ty nejhorší věci, a věří-li někdo, že je tu zcela reálná hrozba výše popsaného scénáře, co mu bude bránit nasypat sousedovi písek do nádrže jeho vysokoemisního auta? Co mu bude bránit hodit v noci zápalnou láhev do domu souseda topícího uhlím, či páchat atentáty ´či lynče na skeptické politiky, známé též jako popírače?

Morálka to rozhodně nebude, protože většina lidí se ztotožňuje s názorem, že účel světí prostředky. Když se kácí les, tak létají třísky. Atd..

Když někdo produkuje nadlimitní množství emisí, tak nás tím vlastně všechny zabíjí. Když mu tedy bude něco provedeno, bude to přeci jenom nutná sebeobrana.

Za komunistů spousty lidí spolupracovali s režimem z přesvědčení, že dělají dobrou věc.

Hitlera také podporovalo spousty lidí. A ti lidé neudávali židy z důvodu, že by byli zlí. Dělali z velké míry proto, že sami věřili, že židé jsou zlo, proti kterému je potřeba bojovat.

Stejně tak lidé vraždící ve jménu islámského státu, tak nedělají z důvodu, že by chtěli páchat zlo, ale protože věří, že proti zlu naopak bojují (viz. můj článek o tom, zda je Islám opravdu tak netolerantní, jak se může zdát, nebo je problém v něčem jiném?)

Jaký je důvod domnívat se, že současná populace je o tolik jiná, než byla ta předchozí, a že se už nic takového stát nemůže?

Podle mě žádný. Proroků konce světa už bylo nespočet. Nikdy se jim ale nepodařilo, aby se z jejich stihomanů stal takový mainstream jako nyní.

Souhlasím s klimatickými alarmisty, že současná hrozba je obrovská. Ne však z důvodu, že bychom se uvařili, jak se tvrdí dnes či zmrzli (jak se tvrdilo, že necelými 50ti lety), ale kvůli tomu, že začít se chovat jak dobytek, když jde do tuhého je zkrátka lidská povaha (krásně je to ilustrováno ve filmu The Mist – ještě lépe to ilustrují události napříč celou historií lidstva). A pokud dostatečně velký počet lidí uvěří tomu, že se opravdu blíží konec světa jak ho známe, máme se myslím na co těšit.

Please rate this

Cesta z ústavní krize 5/5 (2)

Máme tady ústavní krizi. Ústava jasně říká, že prezident jmenuje či odvolává ministry na základy návrhu premiéra. Většina ústavních právníků se shoduje, že ač v ústavě není uvedena žádná lhůta, mělo by ke jmenování / odvolání dojít bez zbytečného odkladu. Není-li tedy prezident zrovna v nemocnici, na zahraniční cestě, nebo není-li zrovna půlnoc, měl by na návrh premiéra okamžitě reagovat.

V ústavě se nepíše nic o tom, že se prezident musí s návrhy ztotožňovat, nebo že by je měl jakkoliv komentovat. A už vůbec se tam nepíše o tom,  že by měl prezident s premiérem, o návrzích jakkoliv vyjednávat nebo, že by měl jmenování kohokoliv čímkoliv podmiňovat, či že by měl právo jmenování / odvolání odkládat kvůli jakýmkoliv výhradám k dané osobě.

Ústava hovoří poměrně striktně a jednoznačně „Prezident jmenuje / odvolává na návrh předsedy vlády…. „.

Nikdo zajisté nemůže prezidentovi bránit v tom, aby se k návrhům vyjadřoval jak uzná za vhodné, nicméně by tak měl činit jako volnočasovou aktivitu, a před tím by měl mít splněné své ústavní povinnosti. Chce-li prezident nad šálkem čaje diskutovat s premiérem o ministrech jeho vlády, ať tak ve svém volném čase činí. Jen stěží lze ale tuto aktivitu považovat za něco bezodkladného, co by ospravedlňovalo otálení s plněním ústavních povinností.

Myslím, v jedné věci se shoduji se šéfem STAN, a sice, že jedinou cestou z této ústavní krize je podání žaloby na prezidenta. Konkrétně na toho, který se svévolným vykládáním ústavy začal, a sice Václava Havla.

Byl to totiž právě Václav Havel, který jako první začal zpochybňovat výklad ústavy, když v roce 1998 podmiňoval jmenování vlády jakýmisi konzultacemi o jednotlivých ministrech.

Byl to Václav Havel, který několik týdnů odmítal jmenovat ministra Grégra, kvůli jakýmsi filozofickým výhradám. A nebyl to tedy nikdo jiný než Václav Havel, kdo otevřel tuto pandořinu skřínku. Václav Klaus v tom vesele pokračoval dále, a Miloš Zeman na tuto, již v podstatě ústavní zvyklost, jenom plynule navázal.

Je tedy zcela nezbytné dodatečně podat žalobu na Václava Havla ve věci jeho postupu v roce 1998 a 2001, aby se jednou pro vždy vyjasnilo, jak to vlastně je.

Please rate this