Kdo je podle islámu nevinný 5/5 (4)

Častým argumentem omlouvačů islámu je tvrzení, že islám zakazuje páchat násilí na nevinných lidech. Něco v tom smyslu se v koránu opravdu dočteme. Ďábel je však ukryt v detailu, a sice v tom, že nevinný podle jednoho, nemusí být nevinný podle někoho jiného.

Výpisky z toho, kdo se dle islámu provinil, je nemorální, či nespravedlivý.

Dle Sůry 39, verš 32 je to v podstatě každý, kdo nevěří v Aláha.

Kdo je nespravedlivější než ten, kdo o Bohu si lež vymýšlí a pravdu, když dostane se mu jí, za lež prohlašuje? Což v pekle příbytek nevěřících nebude?

Dle verše 9:23 je to každý kdo se přátelí s bezvěrcem, byť je to jeho rodina..

Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele otce své a bratry své, jestliže je jim nevěrectví milejší než víra. A ti z vás, kdož se s nimi přátelí, jsou nespravedliví!

Verš 9:28 zase říká, že modloslužebník je nečistý (morálně zkažený, ignorantský). 

Vy, kteří věříte! Modloslužebníci jsou věru nečistota! Nechť se tudíž nepřibližují k Posvátné mešitě po tomto roce! A obáváte-li se kvůli tomu nedostatku, pak vás Bůh obohatí ze štědrosti Své, budeli chtít, a Bůh věru je vševědoucí i moudrý.

Dle kapitoly 12 Síry je to každý kdo nevěří v Aláha

Bojovat během posvátného měsíce je vážná věc, ale bránit někomu v uctívání Aláha a nevěřit v Něho, bránit mužům ve vstupu do svaté mešity nebo je z ní vypudit, je mnohem závažnější.´?

KELLER, N. The Reliance of the Traveller [Opora cestovatele], Amana Publications. Původním textem je al-Misrího Umdat al-Salik, který byl sepsán ve 14. století.

o8.0 ZŘEKNUTÍ SE ISLÁMU

o8.1 Když se osoba, která dosáhla puberty a je duševně zdravá, dobrovolně zřekne islámu, zaslouží si smrt.

(Visited 1 115 times, 1 visits today)

Please rate this

Facebook komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *