Různé (dez)interpretace – průvodce islámem díl 8. No ratings yet.

V předchozích dílech jsem pomocí rozborů islámských textů a historického kontextu došel k závěru jaký je a jaký není islám. Existují však názory, že na tom co se píše v jakýchsi stovky let starých dokumentech, a to co dělal Mohamed a muslimové v jeho době nijak nesouvisí s dnešním islámem, protože existuje mnoho různých interpretací, z nichž některé nejsou vůbec nenávistné. Na problém s různými interpretacemi se zaměřím v tomto článku.

Obecně lze myslím říci, že existuje-li více interpretací jedné a té samé věci. Tak pokud jsou tyto interpretace spolu v přímém rozporu, může být pravdivá jenom jedna z nich.

Například existuje interpretace, která tvrdí, že když Ježíš říkal „Hoď kamenem, kdož jsi bez viny“, tak že to byla ve skutečnosti výzva k ukamenování hříšníka, a že tedy je křesťanství velmi surové. Člověku, který o křesťanství a Ježíšovi moc neví, a považuje ukamenování za běžný trest může přijít takováto interpretace naprosto pochopitelná. Když se ale podíváme na širší kontext, zjistíme, že Ježíš by ve skutečnosti neublížil ani mouše, a že je tedy tato interpretace zcela nepravdivá. I přesto ale existují lidé, kteří věří ji věří. To, že někdo věří určité dez-interpretaci nijak nemůže změnit to, jaké křesťanství opravdu je.

Jsem přesvědčen, že existují nacisté, kteří věří, že byl Hitler dobrý člověk. Ne, že by schvalovali co dělal, ale že zkrátka nevěří tomu, že to udělal. Na ty řekněme „zlé“ nacisty (kteří Hitlerovi činy schvalují) je nahlíženo úplně stejně jako na ty „hodné“ nacisty (kteří věří, že veškeré špatnosti jsou Hitlerovi přičítány neprávem). A je to správně, protože to, že někdo dez-interpretuje ideologii nebo náboženství se kterým se ztotožňuje není problém ostatních, ale jeho samotného.

Stejně tak existují mírumilovné a tolerantní interpretace islámu.

Muslimové, kteří je vyznávají pro nás nejsou hrozbou, a zpravidla nebývá problém s jejich integrací. Problém však tkví ve dvou věcech:

  1. Pravděpodobnost, že muslim bude fanatikem je větší, než u jiných náboženství
    A není to náhoda. Interpretovat křesťanství tak, že nabádá k vraždění nekřesťanů je velmi obtížné. Takovéto vysvětlení je totiž velmi nepravděpodobné, a proto existuje jen velmi málo vraždících křesťanských fanatiků.

Naopak veškeré původní zdroje ukazují na to, že islám byl velmi netolerantní a násilný, a proto je jeho interpretace jako mírumilovného náboženství velmi nepravděpodobná. To je také důvodem, že existuje poměrně hodně vraždících muslimských fanatiků.

Jak může někdo tvrdit, že teroristé jednají v rozporu s islámem, když :
Korán 9:29
Bojujte proti těm, kdož nevěří v Alláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Alláh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy,…

Korán 2:192
Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití…

Korán 2:216
A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný…

Jak se někdo může divit džihádistům, že páchají sebevražedné útoky, když:

Korán 4:74
Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.

Jak může někdo tvrdit, že je islám náboženství tolerance, když:

Korán 3:28
Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho,

Jak můžeme někdo tvrdit, že islám je náboženstí míru, když se v The Reliance of Traveller (něco jako zákoník práva šaríja, který vysvětluje pasáže z Koránu a Mohamedova slova a převádí je do pochopitelného manuálu):
Chalífa válčí se všemi ostatními národy (káfiry), dokud se nestanou muslimy.

o9.8
Chalífa vyhlašuje válku židům a křesťanům. Nejprve je vyzve, aby se obrátili na islám, poté je vybídne, aby platili džizju (daň za to, že jsou káfiři). Pokud odmítnou konvertovat a platit džizju, tak na ně chalífa zaútočí.

2. Není možné snadno odlišit vyznavače mírumilovné islámské interpretace, od vyznavače té originální

Pokud někdo vyznává islám, a věří že je to náboženství míru a tolerance (na základě dohromady asi 11ti veršů). Pokud tomu někdo věří, tak je to jedině dobře, nicméně je to pořád jeden islám. S jedním Aláhem a tím samým Mohamedem. Jenom se o nich každý učí trochu jinak.

Jediným logickým řešením pak pro nemuslimskou zemi je pohlížet na všechny muslimy stejně, podle objektivního měřítka – tedy podle toho, co o islámu říkají původní zdroje.

Pokud se někdo chce od té špatné části islámu distancovat, měl by si založit nějaké jiné náboženství. Např. neo-islám, pseudo-islám nebo jakékoliv jiné. Stačilo by jasně deklarovat, že uznávají pouze islám z Mekkánského období, a že cokoliv s dělo poté, odsuzují. Bude potřeba na to napasovat nějaké kloudné vysvětlení, např. že při migraci do Medíny byl Mohamed zabit a nahrazen jeho zlým dvojčetem nebo tak něco. Jak jsem zjistil, tak obhájci“mírumilovného islámu“ jsou dostatečně kreativní, takže věřím, že vymyslí něco lepšího.

Dokud se k tomuto jednoznačnému oddělení nedojde, je nutné islám brát jako paušální hrozbu, a tak k němu přistupovat.

(Visited 55 times, 1 visits today)

Please rate this

Facebook komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *