Koncentrace CO2 má obrovský vliv na klima. Dokazují to všechny historické rekonstrukce! 4.25/5 (4)

Na internetu lze najít nekonečně grafů ukazujících různé teploty v různých obdobích. Stejně tak je možné najít nespočet grafů ukazující vývoj koncentrace CO2 v čase.  Když si člověk dá oba grafy dohromady, krásně může vidět, že CO2 je hlavním hybatelem teploty na zemi. Sice pokaždé trošku jinak, ale to nevadí.

Pojďme na grafy

Vývoj teploty a CO2 za posledních 140 let

Související obrázek

Můžeme vidět, že pozvolný růst koncentrace CO2 od roku 1880 měl za následek nejprve značné ochlazení. Pak oteplování až do roku 1940. Pak zase ochlazování. Pak trošku oteplení. Pak ochlazení. Oteplení. A pak krásně koreulující oteplení se zrychleným nárůstem koncentrace CO2.

Zjednodušeně by se dalo říci, že dříve byla větší zima a méně CO2, a teď je menší zima a více CO2. To už zní možná o něco lépe.

Vývoj teploty cca 1500 let zpátky.

Na grafu můžeme pozorovat, že teploty si tak nějak vesele poskakovaly nahoru či dolů, a to chvílemi i docela výraznou rychlostí. Celkově pak můžeme graf zhodnotit tak, že teploty pozvolna klesají od roku 500 až do cca 1750, a pak začínají relativně rychle stoupat.

Vývoj koncentrace CO2 v atmosféře za 2000 let

Výsledek obrázku pro co2 concentration 2000 years

Od roku 0 do roku cca 1750 jsou hodnoty víceméně stálé, od 1750 raketově rostou.

Když si člověk porovná oba grafy, a ví že teplota na zemi je závislá na koncentraci CO2, musí nepochybně dojít k závěru, že zatímco stabilní hodnoty CO2 v letech 1000 – 1750 zapříčiňovaly pozvolné klesání teplot, tak raketový nárůst CO2 od 1750 dál má zase na na svědomí celkem ucházející teplotní růst. Neznamená to, že by korelace (nedejbože kauzalita) CO2 a teploty nebyla prokázána. Jenom to znamená, že je v každém období jiná.

Pro lepší pochopení se pojďme podívat na grafy v širším období

10 000 let CO2

Můžeme zde pozorovat podobný trend jako na předchozím grafu. A sice, že hodnoty CO2 jsou víceméně stálé (velice pozvolna rostou) už od roku -8000 až do roku přibližně 1750, kdy začínají raketově stoupat.

A teď se pojďme podívat, jaký vliv to mělo na teplotu.

Od roku 8000 je vidět, velice razantní růst teploty, zřejmě způsobený poklesem koncentrace CO2 asi o 3ppm. Tento růst ale trvá jen kamsi do roku -7500, kdy růst opět o neuvěřitelný asi 3ppm zapříčinil razantní pokles teplot, trvající asi 500 let!

Zlý jazyk by mohl tvrdit, že vliv CO2 na teplotu je přesně opačný, než se dnes tvrdí. Opak je ale pravdou. Jak můžeme pozorovat dále, tak i velmi pozvolný růst CO2 asi o 20ppm za 8000 let je velmi nebezpečný, protože způsobil klimatickou změnu, která zapříčinila střídání obrovských teplotních extrémů.

Pro ještě lepší pochopení se můžeme podívat na malůvku od jakéhosi Johna Englandera, která nám ukáže, že to do sebe celá začíná zapadat až v šiřším pohledu cca 400 000 let.

Výsledek obrázku pro co2 400000 years

Na grafech najedou vidíme, že křivky CO2 a teploty spolu začínají alespoň trochu korelovat, aniž by bylo potřeba tahat králíky z klobouku. BINGO. Až tedy na ten konec, kde CO2 skokově roste, zatímco teplota zaostává :-(.

Tak ale vychází to dobře po celých 400 000 let, a až posledních pár let na konci to kazí, což může být způsobeno třeba nějakou chybou. Dovolil jsem si graf tedy trochu upravit, aby nebyl tak zavádějící. Věřím, že Michael Mann by mě pochválil.

Vyškrtneme-li nehodící se konec, vychází nám, že nárůst o 100ppm způsobí růst teploty asi o 10°, tedy 1ppm způsobí nárůst 0,1°C. Kdybychom tedy tuto nově nabytou znalost aplikovali na první graf, bylo by zřejmé, že od roku 1980 musela vzrůst teplota přibližně 8°, což sice v grafu nevidíme, ale možná je v něm taky nějaká chyba.

Pojďme ještě na delší pohled – 800 000 let. Pánové z NASA, si již dali tu práci za mě a ten otravný, nevycházející konec odstřihli sami, takže vidíme, že v horizontu 800 000 let CO2 krásně koreluje s teplotou.

40 milionů let

Zde jsou zakresleny jak teploty, tak koncentrace CO2. Vidíme tu, že teplota byla víceméně stejná ať už byla koncentrace CO2 1200ppm (3x výše než je dnes! ), nebo 400ppm. Na grafu se buď hýbe CO2 a teplota zůstává stabilní, nebo naopak. Nevím jak si to klimatologové vysvětlují.

Každpádně dobré zprávy o korelaci, které vycházely z (jen lehce) oříznutých grafů výše se opět rozplynuly.

Pojďme se ještě podívat 600 milionů let zpátky.

Opět vidíme, že CO2 a teplota se mění zcela nezávisle na sobě. Zajímavé je například období okolo 440m let zpátky, kdy byla koncentrace CO2 přibližně 10x vyšší než současné „bezprecedentní“ hodnoty, přičemž shodou okolností byla doba ledová.

Myslím ale, že špatná data neexistují. Existují jenom málo kreativní vědci. Dobrý klimatolog by měl být schopen i z takovéhle šmíry udělat nějaké kloudné závěry.

Např. zde je přeci možné na datech za cca 10 milinonů let sledovat téměř dokonalou koreaci mezi teplotou a CO2!

 

Závěrem lze asi říci, že koncentrace CO2 i teplota na zemi se v čase mění. A to, že se tak většinou děje nezávisle na sobě přeci nemusí hned znamenat, že strašení GO/O (globálním oteplováním / ochlazováním) není na místě. Strašení je totiž vždycky na místě.

Výsledek obrázku pro boogie man

Please rate this

Klimatická apokalypsa do roku 2050 vyhubí lidstvo (nebo by alespoň mohla) 3.4/5 (5)

Do roku 2050 se planeta ohřeje o 3°C, což povede ke kolapsu ekosystémů včetně korálových útesů, Amazonské pralesa či Arktidy.

Svět bude trpět ničivými požáry, návaly horka a pochopitelně suchem, které znemožní pěstování plodin i běžnou existenci. Až 55% obyvatel postihne klima, které bude smrtelné.

I ty největší řeky, pravděpodobně vyschnou. A miliardy lidí se budou muset stěhovat ze svých domovů na jiná místa – primárně do Evropy, USA či Kanady, což bude mít za následek kolaps jak ekonomický, tak sociální.

Extrémní sucha se budou střídat s obrovskými záplavami, což bude mít mimo jiné za následek potravinovou krizi, která i ve vyspělých zemích způsobí hladomory.

Klima se dnes mění bezprecedentní rychlostí. Podobná rychlost byla pouze na konci prvohor, a vedla ke gigantickému vymírání. I tak ale probíhala změna 5x pomaleji než dnes!

Toto je jenom začátek. Kolaps amazonských pralesů a korálových útesů bude mít za následek ještě větší urychlení procesu. Antarktida roztaje a do konce století se zvedne hladina oceánů až o 30 metrů! Což jenom v Bangladéši uvede do pohybu další desítky milionu lidí.

Zoufalí klimatičtí uprchlíci budou bojovat o holý život, a je tedy zřejmé, že méně postižené oblasti budou čelit obrovskému tlaku. Je velmi pravděpodobné, že v dané situaci pro ně NE nebude odpověď.

Někdo by mohl namítnout „No co, je to holt zasloužený trest za náš rozežraný a neudržitelný životní styl, který jsme poslední desetiletí vedli, tak si to teď vyžerem“. Nicméně o to přeci až tak nejde. Jde o to, že na téměř neobyvatelné planetě budou v otřesných podmínkách muset žít naše děti, které nemohou za to, že jejich předkové, kteří během necelých dvou století zničili planetu, která před tím miliony let fungovala zcela harmonicky.

Musíme zcela razantně a drasticky zakročit. Kdo když ne my. Kdy, když ne teď.

Dle odhadů předních enviromentalistů máme přibližně 12 let, do kdy musí proběhnout zcela zásadní změny. Pokud to nezvládneme, bude katastrofa nevyhnutelná. Zkorumpovaní politici, si ale neuvědomují, a ignorují závažnost toho co se právě děje, a nejsou schopni a ani ochotni globální katastrofu řešit….

…….

Nyní by mohl článek skončit, a zřejmě bych konečně získal nějaké ty lajky, protože strašit klimatem je nyní velmi populární. Možná by mě i někdo označil za „opravdového odborníka“, a třeba i pozval do nějaké estrády, kde bych mohl strašit lidi. Nicméně pointa tohoto článku je zcela jiná.

Původně jsem chtěl výše vypsaný katastrofický scénář pro větší dramatičnost záměrně přehnat. Nicméně po chvilce googlení jsem se nestačil divit, když jsem zjistil, že v podstatě všechny výše vypsané následky jsou zcela v souladu s tím, co dnešní alarmisté tvrdí.

Teď si představte, že tomuto člověk reálně věří. Že věří, že za pár desítek let vyhynou miliardy lidí, a že jeho děti budou možná mezi nimi. Co takový člověk bude ochoten udělat aby tomu zabránil? Kam až bude schopen zajít?

Je obecně známo, že v zájmu vyššího dobra jsou lidé ochotni páchat ty nejhorší věci, a věří-li někdo, že je tu zcela reálná hrozba výše popsaného scénáře, co mu bude bránit nasypat sousedovi písek do nádrže jeho vysokoemisního auta? Co mu bude bránit hodit v noci zápalnou láhev do domu souseda topícího uhlím, či páchat atentáty ´či lynče na skeptické politiky, známé též jako popírače?

Morálka to rozhodně nebude, protože většina lidí se ztotožňuje s názorem, že účel světí prostředky. Když se kácí les, tak létají třísky. Atd..

Když někdo produkuje nadlimitní množství emisí, tak nás tím vlastně všechny zabíjí. Když mu tedy bude něco provedeno, bude to přeci jenom nutná sebeobrana.

Za komunistů spousty lidí spolupracovali s režimem z přesvědčení, že dělají dobrou věc.

Hitlera také podporovalo spousty lidí. A ti lidé neudávali židy z důvodu, že by byli zlí. Dělali z velké míry proto, že sami věřili, že židé jsou zlo, proti kterému je potřeba bojovat.

Stejně tak lidé vraždící ve jménu islámského státu, tak nedělají z důvodu, že by chtěli páchat zlo, ale protože věří, že proti zlu naopak bojují (viz. můj článek o tom, zda je Islám opravdu tak netolerantní, jak se může zdát, nebo je problém v něčem jiném?)

Jaký je důvod domnívat se, že současná populace je o tolik jiná, než byla ta předchozí, a že se už nic takového stát nemůže?

Podle mě žádný. Proroků konce světa už bylo nespočet. Nikdy se jim ale nepodařilo, aby se z jejich stihomanů stal takový mainstream jako nyní.

Souhlasím s klimatickými alarmisty, že současná hrozba je obrovská. Ne však z důvodu, že bychom se uvařili, jak se tvrdí dnes či zmrzli (jak se tvrdilo, že necelými 50ti lety), ale kvůli tomu, že začít se chovat jak dobytek, když jde do tuhého je zkrátka lidská povaha (krásně je to ilustrováno ve filmu The Mist – ještě lépe to ilustrují události napříč celou historií lidstva). A pokud dostatečně velký počet lidí uvěří tomu, že se opravdu blíží konec světa jak ho známe, máme se myslím na co těšit.

Please rate this

Cesta z ústavní krize 5/5 (1)

Máme tady ústavní krizi. Ústava jasně říká, že prezident jmenuje či odvolává ministry na základy návrhu premiéra. Většina ústavních právníků se shoduje, že ač v ústavě není uvedena žádná lhůta, mělo by ke jmenování / odvolání dojít bez zbytečného odkladu. Není-li tedy prezident zrovna v nemocnici, na zahraniční cestě, nebo není-li zrovna půlnoc, měl by na návrh premiéra okamžitě reagovat.

V ústavě se nepíše nic o tom, že se prezident musí s návrhy ztotožňovat, nebo že by je měl jakkoliv komentovat. A už vůbec se tam nepíše o tom,  že by měl prezident s premiérem, o návrzích jakkoliv vyjednávat nebo, že by měl jmenování kohokoliv čímkoliv podmiňovat, či že by měl právo jmenování / odvolání odkládat kvůli jakýmkoliv výhradám k dané osobě.

Ústava hovoří poměrně striktně a jednoznačně „Prezident jmenuje / odvolává na návrh předsedy vlády…. „.

Nikdo zajisté nemůže prezidentovi bránit v tom, aby se k návrhům vyjadřoval jak uzná za vhodné, nicméně by tak měl činit jako volnočasovou aktivitu, a před tím by měl mít splněné své ústavní povinnosti. Chce-li prezident nad šálkem čaje diskutovat s premiérem o ministrech jeho vlády, ať tak ve svém volném čase činí. Jen stěží lze ale tuto aktivitu považovat za něco bezodkladného, co by ospravedlňovalo otálení s plněním ústavních povinností.

Myslím, v jedné věci se shoduji se šéfem STAN, a sice, že jedinou cestou z této ústavní krize je podání žaloby na prezidenta. Konkrétně na toho, který se svévolným vykládáním ústavy začal, a sice Václava Havla.

Byl to totiž právě Václav Havel, který jako první začal zpochybňovat výklad ústavy, když v roce 1998 podmiňoval jmenování vlády jakýmisi konzultacemi o jednotlivých ministrech.

Byl to Václav Havel, který několik týdnů odmítal jmenovat ministra Grégra, kvůli jakýmsi filozofickým výhradám. A nebyl to tedy nikdo jiný než Václav Havel, kdo otevřel tuto pandořinu skřínku. Václav Klaus v tom vesele pokračoval dále, a Miloš Zeman na tuto, již v podstatě ústavní zvyklost, jenom plynule navázal.

Je tedy zcela nezbytné dodatečně podat žalobu na Václava Havla ve věci jeho postupu v roce 1998 a 2001, aby se jednou pro vždy vyjasnilo, jak to vlastně je.

Please rate this

Kolik ne-vyděláváme na členství v EU – díl 2. 4.75/5 (4)

PŘÍNOSY EU

Dle vládní studie, je náš přebytek za 10 let od vstupu do EU 333mld. Což vychází na 33mld ročně.

Vládní studie dále jako přínos EU uvádí jednotný trh, za který ale vděčíme smlouvě o EHP. Tzn. můžeme být stejně tak jako několik jiných zemí členem jednotného trhu a zároveň nebýt v EU, takže zásluhy za to Evropské Unii rozhodně připisovat nebudu. Stačí vstoupit do ESVO.

Volný pohyb osob nám zase zajišťuje smlouva o Schengenskémm prostoru.

Počítejme tedy, že jsme z EU získali 33 mld ročně. Což je pro představu cca 0,7% současného HDP.

 

NÁKLADY EU

Se členstvím v EU a čerpáním dotací je spojena celá řada vícenákladů, které bychom jinak neměli. Jedná se o:

 1. Ztráta z výběru cel (údajně 6mld ročně)
  Clo za zboží, které k nám cestuje z třetích zemí, a je procleno mimo ČR (např. v přístavu v Hamburku, kudy chodí většina zboží), již není příjmem ČR, ale příjmem země, ve které k proclení došlo.
 2. Podpora OZE (43ml ročně)
  Kromě toho, že jsou soláry drahé, je disktutabilní i jejich ekologičnost, a to z důvodů že:
  – neekologická výroba v Číně
  – složitá likvidace resp. recyklace
  – zatěžování přenosové soustavy
  – během toho, co je do sítě dodávána elektřina ze solárů musí ještě běžet záložní zdroj, tedy např. uhelná elektrárna, která ale pálí uhlí na prázdno..
 3. Biopaliva 
  4mld ročně, v čemž nejsou zahrnuty vícenáklady na poškozování motorů, a pochopitelně také značný podíl na tom, že půda nezadržuje vodu, vymírá hmyz atd..Více o biopalivech a OZE v článku Ekologie naruby.
 4. Podvodné projekty
  Nikdo asi nebude tvrdit, že se nic takového neděje. Nicméně většina asi namítne, že si za to můžeme sami. To je do jisté míry sice pravda, ale myslím, že přísloví „příležitost dělá zloděje“ je velice pravdivé. A kdyby žádná příležitost, tedy dotace, nebyla, nemohl by ani nikdo nic ukrást či zkorumpovat.Nechci spekulovat kolik peněz na ně padne. Tak ať si každý dosadí libovolné číslo. Já budu počítat třeba s velmi střízlivými 2mld.
 5. Nepodvodné, leč nesmyslné projekty
  Stejné, jako bod 4. Opět budu počítat 2mld.
 6. Úředníci (údajně 10mld)
  Na vyřizování dotací a různých dalších věcí souvisejících s EU je nutné zaměstnávat tisíce úředníků.Jestli dobře počítám, tak jsme na 67 mld, čili jsme na nule. A to jsme se ještě nedostali k tomu nejzásadnějšímu bodu.
 7. Náklady na implementaci regulací, směrnic a nařízení
  Unijní regulace se týkají víceméně všeho. Dle studie Evropské komise z roku 2009, toto břemeno se pohybuje okolo 3,5% HDP.Ve studii se dočteme zajímavé věci. Například:
  – že komise v roce 2007 přijala akční plán pro snížení administrativní zátěže o 25% do roku 2012, což má vést ke zvýšení HDP o 1,4%.
  Tento bod je zajímavý ze dvou důvodů
  a) Vyčísluje 25% regulací na 1,4% HDP, tzn. by celkový náklad regulací měl vycházet na 5,6% HDP!
  b) Od roku 2007 do roku 2012 mělo docházet k zásadnímu snižování administrativní zátěže. Přičemž myslím, že každý vidí, že trend je zcela opačný.- odhad na kolik vyšla v letech 2004 – 2009 dodatečná administrativní zátěž ČR je 7,7mld EUR, neboli cca 200mld Kč. Což činí cca 40mld Kč ročně.- odhad administrativní zátěže EU+vlastních regulací je 3,7% HDP. Administrativní zátěž je však jenom malá část celkových nákladů.- unijní regulace stojí každého občana, včetně novorozenců 3200 EUR ročně

Nutno brát v potaz, že studie vznikla v roce 2009, a od té doby vzniklo, troufnu si tvrdit tisíce dalších předpisů, včetně třeba GDPR, které samo o sobě je obrovskou zátěží, a přínos pro občany je jak se zdá nulový. Náklady regulací v dnešní době tedy budou podstatně vyšší.

Jsou tu vyčísleny pouze přímé náklady. Nikoliv však vliv na zpomalení růstu, které mohou bez problémů činit ještě jednou tolik. Firma totiž místo toho aby generovala zisk, který by mohla investovat do dalšího rozvoje, tento zisk utratí za přizpůsobování se regulacím, a tedy na rozvoj ji zbude o to méně.

Toto všechno vede k tomu, že si EU ve srovnání s kýmkoliv (srovnatelným) jiným ve světě vede podstatně hůře. Viz. první díl – Kolik ne-vyděláváme na EU.

Nutno také vzít v potaz, že brzy se staneme čistými plátci do EU, a o jakémkoliv vydělávání již nebude moci být ani řeč.

Za zmínku také myslím stojí jakýsi morální aspekt. Proč by nám měli přispívat jiné státy EU na náš provoz? To si žijeme opravdu tak nuzně, že potřebujeme žít na úkor daňových poplatníků v jiných členských zemích? Ročně umírají tisíce či miliony dětí v africe hladem, a ty co neumírají žijí většinou ve zcela nevyhovujících podmínkách. Neměli by tedy případné přebytky z bohatých zemí směrovat spíše tam, než k agro či solárním baronům?

Vyvrácení protiargumentů, z diskuze:

Když nebudeme členy EU, budeme muset platit za vstup na vnitřní trh
Ano, nicméně Norsko platí 16 mld, Švýcarsko 3mld. Co platí Lichtnštejnsko či Island se mi nepodařilo dohledat. Je to tedy částka víceméně zanedbatelná, oproti nákladům, které máme kvůli EU.

Když budeme v EFTA tak stejně budeme muset dodržovat většinu unijních regulací
To není pravda. Budeme muset dodržovat pouze ty regulace a nařízení, které se týkají požadavky na produkty. Nebudeme však muset zaměstnávat úředníky na vyřizování dotací, nebudeme muset podporovat OZE či biopaliva, nebudeme muset zavádět GDPR a mnoho dalších.

Please rate this

Kolik ne-vyděláváme na členství v EU 2.2/5 (5)

Členství v EU je pro nás nevýhodné. I přesto, že zmanipulované vládní studie tvrdí opak. Člověk nemusí dělat složité analýzy a vymýšlet nejrůznější způsoby jak ohýbat čísla. Stačí se podívat na vývoj růstu HDP 10 let před, a 10 let po vstupu do EU.

Vývoj růstu HDP před a po vstupu ČR do EU.

HDP ČR 10 let před vstupem do EU: 47,55mld USD
HDP ČR při vstupu do EU (2004): 119,2mld USD
HDP ČR 10 let po vstupu do EU: 207,8mld USD

Celkový růst za 10 let před vstupem: 150%
Celkový růst za 10 let po vstupu: 74%

Můžeme se podívat i na jiné země.

HDP Slovenska 10 let před vstupem do EU: 20,08ml USD
HDP Slovenska při vstupu do EU (2004): 57,24mld USD
HDP Slovenska při vstupu do eurozóny (2008): 100,3mld USD
HDP Slovenska 10 let po vstupu do EU: 100,9mld USD
HDP Slovenska 10 let po vstupu do eurozóny: 98mld USD (odhad při růstu 3% v 2018)

Celkový růst Slovenska za 10 let před vstupem: 185%
Celkový růst Slovenska za 10 let po vstupu do EU: 76%
Celkový růst Slovenska za 10 let po vstupu do eurozóny:-3%

Jak se zdá, tak více integrace = méně HDP.

Maďarsko:

HDP 10 let před vstupem do EU: 41,16mld USD
HDP při vstupu do EU: 104,1mld USD
HDP 10 let po vstupu do EU: 140,1mld USD

Celkový růst za 10 let před vstupem: 152%
Celkový růst za 10 let po vstupu: 34%

Teď se podívejme na nějaké země, které přistupovaly v roce 2007.

Bulharsko

HDP 10 let před vstupem do EU: 11,2mld USD
HDP při vstupu do EU: 44,41mld USD
HDP 10 let po vstupu do EU:56,83mld USD

Celkový růst za 10 let před vstupem: 296%
Celkový růst za 10 let po vstupu: 28%

Pro srovnání můžeme zmínit Bulharského souseda Makedonii.

Makedonie
HDP 1997: 3,73mld USD
HDP 2007: 8,34mld USD
HDP 2017: 11,34mld USD

Celkový růst za 10 let před vstupem Bulharska do EU: 123%
Celkový růst za 10 let po vstupu: 35%

Vidíme, že zatímco před tím, než Bulharsko vstoupilo do EU rostla Makedonie výrazně pomaleji, než její soused. Po vstupu však už roste rychleji než jeho unijní soused.

Rumunsko (přístup 2007, stejně jako Bulharsko)

HDP 10 let před vstupem do EU: 35,84mld USD
HDP při vstupu do EU: 175,9mld USD
HDP 10 let po vstupu do EU:211,8mld USD

Celkový růst za 10 let před vstupem: 390%
Celkový růst za 10 let po vstupu: 20%

Pro srovnání můžeme opět uvést souseda, který se spolku neúčastní – Moldavsko.

HDP 1997: 1,93mld USD
HDP 2007: 4,4mld USD
HDP 2017: 8,13mld USD

Celkový růst za 10 let před vstupem Rumunska do EU: 128%
Celkový růst za 10 let po vstupu: 84%

Opět lze zřetelně vidět, že zatímco před vstupem souseda do EU rostlo Moldavsko podstatně pomaleji (390% RO vs 128% MD). Po vstupu Rumunska do EU již karty obrátily, a neunijní Moldavsko roste cca 4x rychleji (20% RO vs 84% MD).

Pro srovnání se ještě můžeme podívat na Polsko a Bělorusko.

PL 10 let před vstupem: 110,8mld USD
PL při vstupu: 255,1mld USD
PL 10 let po vstupu: 545,2mld USD

Celkový růst za 10 let před vstupem: 130%
Celkový růst za 10 let po vstupu: 113%

BY 1994: 44,22mld USD
BY 2004: 85,54mld USD
BY 2014: 172,4mld USD

Celkový růst za 10 let před vstupem PL do EU: 93%
Celkový růst za 10 let po vstupu PL do EU: 101%

Polsko sice pořád roste rychleji, nicméně je vidět, že po vstupu do EU si Polsko stejně tak jako všechny ostatní sledované státy (i když zdaleka ne tak zásadně) pohoršilo. A naopak jeho soused si polepšil.

Podívejme se na další srovnání.
Na grafu je vidět, že všechny velké ekonomické celky s ekonomickou vyspělostí minimálně stejnou jako EU od roku 2007 rostou. Zatímco EU jako jediná klesá.

USA  (2007: 48 061; 2017: 59 531) = zbohatli o 23%.
Severní amerika (2007: 47 723; 2017: 58 070) = zbohatla o 21%
Austrálie (2007 40 905; 2017: 53 799) = zbohatla o 31%
Vysoko-příjmové země napříč celým světem (tedy včetně EU a Eurozóny, které to táhnou dolů) (2007: 37 282; 2017: 41 214) = zbohatli o 10%.
Evropská Unie (2007: 35 593; 2017: 33 723) = zchudla o 6%.
Eurozóna (2007: 38 700; 2017: 36 870) = zchudla o 5%.

Nutno ještě dodat, že EU byla na startu nejchudší, a tedy s největším potenciálem růstu.

Dále se můžeme podívat na srovnání nízkopříjmových členů EU v porovnání s nízkopříjmovými zeměmi ve světě.
Na grafu vidíme, že HDP na obyvatele v nízkopříjmových zemí EU roste podstatně pomaleji, než ve zbytku světa.

Please rate this

Kdo vydělává na stravenkách 5/5 (4)

Když jsem psal v minulém článku, že stravenky nejsou výhodné pro nikoho, tak to nebyla úplně celá pravda. Jsou nevýhodné pro všechny, kdo je používají, tedy pro zaměstnavatele, zaměstnance i restauratéry, kteří je přijímají. Naopak super výhodné jsou pro ty, kdo je vydávají, a pro ty, kdo nad papírkovým businessem drží ochranou ruku.

Vzhledem k tomu, že údajně stravenky používá cca 1,2 milionu lidí, tak se v nich denně protočí 120 milionů korun. Při provizích cca 10% to ročně udělá zhruba 3,6 miliardy, což je docela pěkná odměna za tisknutí papírků.

Vzhledem k tomu, že stravenky nemají žádné reálné opodstatnění, a každý rok je jejich prostřednictvím odkloněno  cca 8x více, než o kolik se jedná v kauze jízdenek. 72 čapích hnízd, chcete-li. Jedná se tedy o jeden z největších tunelů moderní doby. Je to jen další z nekonečné množiny případů toho, že stát tu není pro běžný lid, ale pro to, aby bohatí mohli snáze a rychleji ještě více bohatnout.

Jaká je tedy motivace politiků něco tak nesmyslného prosazovat? Můj osobní odhad je, že tak 10% to dělá z čiré hlouposti a zbylých 90% bude půl na půl těch, pro které je to forma zajištění na důchod, a socialistů tělem i duší, kteří mají touhu po tom, mít kontrolu, za co lidé utrácí své vydělané peníze.

 

Please rate this

Vynález jménem stravenky 3.75/5 (4)

Již okolo roku 1770 př.n.l lidé shledali jako nepraktické provozovat směnný obchod, a začali ho nahrazovat drahými kovy. Výhoda byla zřejmá. Člověk, který měl slepici a chtěl boty již nemusel hledat člověka, který vyráběl boty a zároveň potřeboval slepici. Drahé kovy umožnily, že vlastník slepice ji mohl směnit v podstatě s kýmkoliv, a zároveň si pak od jakéhokoliv prodejce bot, koupit boty.

Po několika tisících letech vývoje směrem k ještě lepším a pohodlnějším metodám směny, nastává obrat v podobě antivynálezu, kterému se říká stravenky.

Kdyby někdo nevěděl co je stravenka, tak to trochu přiblížím. Je to v podstatě něco jako peníze, akorát v něčem horší. Vlastně jsou hroší ve všem. Na konci roku propadnou. Obchodníci na ně většinou nevrací. Mají nízkou nominální hodnotu. A můžete si za ně koupit jenom jídlo.

Stravenky jsou naprostým pohrdáním cca 4 tisíc let dlouhého vývoje platebních metod.

Nabízí se otázka, proč by někdo něco takového měl chtít? Pro zaměstnavatele je to administrativa navíc. Pro zaměstnance je to opruz, kterého se musí nějak zbavit, aby mu to nestrašilo v peněžence a na konci roku nepropadlo, a nejmenší radost ze všech mají ze stravenek restauratéři, protože ze stravenek co dostanou, musí platit cca 10% výpalné.

Stravenky jsou jedna z největších blbostí moderní doby. Snad snad ještě větší, než obědy zdarma pro všechny.

Vzhledem k tomu, že jsou stravenky daňově zvýhodněné, tak je lidé využívají. Je to něco jako když dostanete z EU dotaci na rozhlednu, a všechny kopce už jsou zabrané, tak jí postavíte v údolí, abyste o něco náhodou nepřišli.

Stravenkami na jídlo to ale nekončí. Například takový Dominik Feri navrhuje zavést stravenky na kulturu. Asi považuje kulturu za něco tak nezajímavého, že by lidé nebyli ochotni za to pravé peníze utrácet.

Kromě toho už existují stravenky skoro na všechno. Holiday pass na lázeňské pobyty. Smart pass na vzdělávání. Relax pass na sportovní aktivity, či třeba Vital pass na zdravotní potřeby. Dokonce pak existují ještě další passy, které třeba kombinují funkce jiných passů dohromady. Třeba takový Fokus pass můžete použít místo Relax passu i Holiday passu. Do peněženky si tak kromě opravdových peněz nebudete muset cpát 5 typů papírků, ale jenom 4.

Možná by nebylo od věci v budoucnu zavést Money Pass, který by plně nahrazoval peníze, a bylo by na něj stejné zvýhodnění jako na všechny ostatní passy. Dalším krokem by mohlo být nahrazení Money passů klasickými penězi doprovázané adekvátním snížením daní.

Ale je zřejmé, že to přes krajně levicové politiky typu Dominika Feriho nikdy neprojde, protože u nich panuje obava, že kdyby lidé mohli papírky, které dostanou v práci utratit za cokoliv, tak by je nenapadlo koupit si jídlo, a zavládl by hladomor.

 

 

Please rate this

Dezinformace v mainstreamových médiích 5/5 (4)

Jsou dezinformace parketou pouze dezinformačních médií? Nebo dezinformace šíří i nedezinformační neboli mainstreamová média?

Pojďme se podívat na nějaké případy. Kritéria pro hodnocení zda se jedná nebo nejedná o dezinformaci budu používat stejné jako CTHH., nebo třeba server manipulatori.cz.

Nejprve tedy pojďme nastavit laťku..

Dezinformace je cokoliv, co je popřeno nějakou státní autoritou.

To je docela rozumné, nicméně je potřeba si uvědomit, že tento přístup počítá s tím, že cokoliv co řekne stát je absolutní pravda, což je docela nebezpečné.

Zavádějící titulek

Po rozklinutí článku zjistíme, že se v něm korektně píše o tom, kdo co řekl. Jedná se tedy opravdu pouze o zavádějící titulek. Považovat zavádějící titulky automaticky za dezinformace, mi přijde trošku přehnané, ale koneckonců proč ne. Pak ale nerozumím tomu, proč CTHH nevyvrací denně tak 30 dezinformací z mainstreamových médií (viz. níže).

Když někdo poukáže na možnou korupci, a obviněný to popře

Toto mi přijde asi jako vrchol absurdity. Někdo přijde s informací, že se někde dějí podivné věci, a že tam možná dochází ke korupci. Přičemž onen údajný pachatel to odmítne, čímž je oznamovatel automaticky považován za dezinformátora.

S tímto přístupem bychom museli označit z dezinformační veškerá média, které píší např. o Babišovi a Čapím hnízdě. Babiš přeci jasně popřel, že by se tam stal jakýkoliv podvod, a on to ví přeci nejlépe. Stejně tak Rath jasně řekl, že 7 milionů v lahvi od vína nebylo jeho a nic o tom neví. Není tedy potřeba cokoliv dále prověřovat či vyšetřovat. Když Babiš řekne, že soud o vedení v evidenci STB vyhrál, a že nebyl agentem STB, tak prostě agentem nebyl a všichni co tvrdí opak jsou dezinformátoři.

Upsání se v číslu  (Přičemž, chyba byla ještě týž den opravena a do článku přidána omluva.)

Ještě se podívejme na pár příkladů, které jako dezinformace či manipulace hodnotí web manipulatori.cz.

Okamura napsal, že za útokem stojí migrant vyhoštěný z Německa. Manipulátoři to vyvrací tím, že ve skutečnosti migrant nebyl vyhoštěn, ale jenom mu nebyl udělen azyl.

V článku: ŘETĚZOVÝ E-MAIL: Lithium prodáno! Tak to je pěkný humus. Takže budeme na tom úplně stejně jako Venezuela s ropou

Manipulátoři vyvrací např. „dezinformaci“, že
„Hlubinná těžba připadla státu – konkrétně pod ministerstvo průmyslu (ČSSD), které práva postoupili státní a.s. Geomet…“

Vyvrací ji tím, že
1. firma Geomet není státní, ale soukromá
2. že to není a.s. ale s. r. o
3. ministerstvo firmě Geomet práva nepostoupilo, nýbrž udělilo

Jak vidno máme laťku nastavenou možná až hnidopišsky přísně. Zkusme se nyní stejnou optikou podívat i na maintsreamová média.

Aktuálně.cz

SPD má v programu zrušení islámu“ tak zní informace na serveru aktualne.cz, což by přecijenom i na Okamuru bylo příliš ambiciózní. Pravdou je, že SPD má v programu zákaz propagace islámu na území ČR. Což od kompletního vymazání islámu ze světa poměrně vzdálené. Je pravděpodobné, že si to přeje, ale v programu to zcela jistě nemá.


Inspektoři údajně opět našli jedovatá jablka
 zní titulek zprávy, ve které se dočteme, že se nejednalo o jedovatá jablka, nýbrž o jablka obsahující nadlimitní množství pestidiců. Titulek má podobnou validitu jako prohlášení komunisty Ondráčka o otráveném kebabu.

Pod jedovatým jablkem si člověk představí něco, do čeho kousne, a bude mít přinejmenším značné komplikace. Výše zmíněných jablek by člověk mohl sníst plnou nůši, aniž by vůbec zjistil, že jsou „jedovatá“.

Po útocích migrantů vyhřezla nenávist. Běženci ale v Německu kriminalitu nezvyšují„. Dezinformační titulek naznačuje, že kriminalita migrantů je čistá 0, což není zcela pravda. V roce 2017 bylo 1140 vražd z celkového počtu 2698 spácháno lidmi s cizím než německým pasem. Vezmeme-li v potaz, že cizinců žije v Německu cca 10%, vyjde nám, že cizinci mají v Německu cca 6 a půl krát větší náchylnost k vraždění.

Kanye West chce zrušení zákazu otroctví“ se píše v dezinformačním titulku, který se odkazuje na jeho tweet. Ač je tweet trošku zmatený, tak se v něm jasně mluví o vytvoření pracovních míst pro propuštěné vězně na základě zrušení 13. dodatku americké ústavy. Vzhledem k tomu, že je velmi nepravděpodobné, že by za otrokářství dle 13. dodatku někdo aktuálně ve věznici byl, je zřejmé, že o zrušení zákazu otrokářství v tomto smyslu nešlo.

TN.cz

V České republice se v malém množství vyráběl a testoval jed novičok, uvedl prezident Miloš Zeman. Bojová látka, kterou měl být nedávno otráven dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera, pak prý byla zničena.

TN tedy tvrdí, že Miloš Zeman řekl, že se u nás testoval konkrétně ten jed, kterým byl otráven Sergej Skripal. Přičemž Zeman řekl, že se u nás vyráběla a testovala látka A-230. Zároveň sám poukázal na to, že se jedná o jinou látku, než která byla použita k otravě Skripalových. K otravě Skripalových byla použita látka A-234, která je dle odborníků zcela odlišná od A-230.

DVTV

Luzar: Svoboda slova je i šíření lží, Sputnik je relevantní zdroj, urážení Zemana je nepřípustné

Takto zní titulek rozhovoru. Titulek je velmi manipulativní až lživý, protože naznačuje, že Leo Luzar vymýšlí nějaký speciální zákon na ochranu Zemana. Pravda je však taková, že v rozhovoru řekl, že je nepřípustné urážení hlavy státu, ať už je to kdokoliv. Slovo „Zeman“ snad v celém rozhovoru ani nepadlo. Situace je o to závažnější, že se nadpis tváří jako citace.

Seznamzprávy.cz

K fotce s vysmátým Okamurou neváhali v Seznamzprávách přidat text „Okamura opět tuneluje stranu„, čímž dávají najevo nejen to, že mají jasno v tom, že Okamura tuneluje stranu nyní (když omylem převedl peníze z volebního účtu na transparentní účet strany, a hned po upozornění na pochybení je poslal zpět), ale že ji tuneloval již dříve, i přesto, že policie věc vyšetřovala a případ odložila.

Dle chystané novely budou úředníci moci v případě veder nařídit, aby vodu z vaší studně nebo rybníka využívala celá obec.

Tuto dezinformaci obratem vyvrátilo ministerstvo zemědělství.

Dezinformaci kromě seznamzpráv šířilo i další média jako Forum24.cz, či ihned.cz nebo Miroslav Kalousek na svém youtube kanálu.

Ruská ekonomika již 10 let stagnuje, píší Seznamzpravy.cz. (Pravdou je, že za posledních 10 let Rusko rostlo rychleji než EU a dokonce i než ČR – Rusko 21% za posledních 10 let, ČR 14%, EU-3%).

Novinky.cz

Technik EasyJetu vyděsil pasažéry. Motor letadla opravoval lepicí páskou“ tvrdí titulek na novinkách. V článku se pak dozvíme, že samozřejmě o žádnou opravu ani lepící pásku nešlo.

Zakladatel WhatsAppu Brian Acton podle novinek.cz  „Díky Facebooku vydělal miliardy„. Přičemž realita je taková, že on vydělal miliardy díky tomu, že vytvořil aplikaci, kterou využívá miliony lidí po celém světě, a to že ji prodal zrovna Facebooku neznamená, že je vydělal díky němu.

Ruský úřad zakázal reklamu, modelka měla příliš malé poprsí„.  Jak se dále v článku dočteme, tak pravým důvodem bylo, že reklama byla sexistická a naznačovala, že ženy s malým poprsím jsou zakomplexované. Nikoliv to, že by Putina obtěžoval pohled na ženu s malým poprsím, jak se snaží titulek podsunout.

V jednom z článků novinky.cz tvrdí, že „Transakce ve virtuální měně jsou nicméně na rozdíl od bankovních převodů neveřejné a nikde se neevidují.„, což je očividný hoax, protože je to přesně obráceně. Veškeré transakce v bitcoinech jsou evidovány v blockchainu, a dokonce jsou zcela veřejné. Konkrétní transakce zmíněné peněženky si může každý prohlédnout zde.

Česká televize

Když ČT pouštěla reportáž o bombardování Damašku, tak ukazovala několik let staré záběry, pořízené v Luhansku.

ČT a v podstatě všechny ostatní média informovaly o štvanicích na přistěhovalce. Tuto dezinformaci později popřel šéf německé kontrarozvědky.

Dle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) informovala ČT manipulativně o prezidentských volbách v USA. Do debat přizvala výhradně příznivce Clintonové.

Když ČT informovala o petici, kterou americké osobnosti sepsaly proti Trumpovi. Ukazovala u toho i fotky známých herců, kteří jsou naopak Trumpovi podporovatelé.

Před volbami v ČR zase dle analýzy Karlovy Univerzity vypracované pro RRTV Česká Televize stranila TOP09.

Babiš podle ČT už není premiérem. Zopakoval to 3x komentátor během necelé 2 minuty dlouhého vstupu. Možnosti jsou asi 3
a) pan komentátor právě přiletěl z Marsu a byl úplně mimo a nevěděl, že Babiš NIKDY, NIKDY neodstoupí
b) pan komentátor se 3x za sebou omylem přeřekl
c) reportáž byla předtočená, a puštěná omylem (což by nebylo moc hezké, protože to bylo označeno jako živý vstup)

Kdybych měl za mě řadit od nejpravděpodbonějšího, řekl bych c, a, b.

Rozhlas

V titulku máme napsáno „Dezinformace mají větší zásah než pravdivé zprávy„, což je už na první pohled nesmysl, když si člověk porovná zásah klasických médií a těch alternativních, včetně sdílení článků na Facebooku.

;

V článku se pak dozvíme, že dosah 100 nejsdílenějších dezinformací za celý rok, je cca 4 miliony. Když se ale podíváme jenom třeba na sledovanost TV, tak jenom Prima, Nova a ČT mají dohromady kolem 8 hodiny, kdy většina vysílá zprávy cca 2 miliony denně! Nemusíme tedy ani přičítat další média, jako třeba Aktuálně, Idnes atd. abychom viděli ten absurdní nepoměr.

Další…

Václav Klaus ml. na Facebooku dezinformoval o tom, že Turecko nemá vojáky v Afgánistánu. Na toto upozornil mimo jiné reflex, ve článku kde se píše:

„Obratem se ukázalo, že bývalý matikář ve faktech plave jako záškolák při závěrečné písemce. V Afghánistánu mají vojáky nejen Turci, ale všechny státy NATO…“

Jak se zdá, tak ve faktech plave i Reflex, protože například Francie v Afgánistánu žádné vojáky nemá. Stejně tak Nizozemsko či Kanada.

Dezinformace šíří i guru levicových liberálů Jiří Drahoš, Jedná se například o tvrzení o incidentu v kerčském průlivu, že „Podle něj (Ruska) ovšem „vyprovokovala“ celý střet Ukrajina tím, že nechala svůj remorkér nabourat ruskou lodí.“
Vyjádření ruské strany však vypadá zcela jinak, a sice, že ukrajinské lodě narušily státní hranici Ruska a nereagovaly na výzvy. Jiří Drahoš je značnou posilou dezinformační scény. Jeho lživý příspěvek lajkovalo, sdílelo a komentovalo přes 1000 lidí.

Za zmínku stojí také twitter Emmanuela Macrona.

Pojďme to vzít postupně.

 1. Fotka je více než 10 let stará
 2. Pochybuji, že Macron žije v amazonském pralese, takže i emotivní úvod „Our house is burning“ není moc pravdivý.
 3. Ve skutečnosti amazonský prales negeneruje 20% kyslíku na zemi. Jeho bilance, je údajně víceméně nulová.

Weby jako forum24.cz, info.cz, a podobné raději nebudu do výpisu ani zahrnovat, protože ty s mají s objektivním zpravodajstvím společného asi tolik, co můj blog.

Budeme-li měřit všem stejným metrem, zjistíme že klasická "ne-dezinformační" média si s dezinformátory mohou podat ruku..http://www.svejdos.cz/2018/12/31/dezinformace-v-mainstreamovych-mediich/

Zveřejnil(a) Svejdos.cz dne Středa 9. října 2019

Please rate this

Jak ušetřit produkci CO2 4.5/5 (4)

Na začátek pár čísel..

Zde je soupis toho, kolik co2 vyprodukuje jaká činnost:
33g
– jednorázová plastová taška
100g – 4km běhu
1000g – vyprodukuje člověk dýcháním za den
1kg – 1kg mrkve
2kg – 1km ujetý autem
2kg – stejk
12kg – 1kg tvrdého sýra
100kg ročně – používání sušičky 1x týdně
271kg – přírodní taška (len, bavlna, juta..)
400kg za rok – pes
1 250kg za rok – používání mobilního telefonu 1 hodinu denně
2 tuny – středně dlouhý let letadlem

Za pozornost stojí zejména ta nyní velmi populární „ekologicky udržitelná organická taška“, která údajně nejen, že zamořuje atmosféru více než 8 000x více, než zatracovaná jednorázová plastová taška, ale je dokonce přírodu zatěžuje i velkou produkcí toxických látek, které jsou do půdy zapracovávány při hnojení bavlněných plantáží.

Průměrné roční uhlíkové stopy lidí

Australané – 20,6 tuny na osobu
Američané – 19,8 tuny na osobu
Britové – 9,7 tuny na osobu
Číňani – 4,6 tuny na osobu
Indové – 1,2 tuny na osobu
Keňani – údajně 300kg na osobu

V průměrný spotřebách zřejmě není započítáno cca 350kg CO2, které člověk za rok vyprodukuje dýcháním.

Roční globální produkce CO2 je cca 10gtc, tedy 10 000 000 000 tun.

Nyní pár zábavných porovnání.

 1. Člověk, který uběhne 4km je pro životní prostředí větší zátěží, než ten, kdo si odnese nákup v jednorázových igelitkách.
 2. Člověk, který se ob den cpe hovězím steakem je pro životní prostředí menší zátěží, než jeho soused žijící z prány, který chová psa.
 3. Ekologicky založený člověk, který poletí sbírat odpadky z pláže na Bali (prý je to teď populární zábava, která asi nějak zvyšuje sociální status), vyprodukuje srovnatelný objem co2 jako cca 60 000 jednorázových tašek.

Z čísel výše je vidět, že možnosti jak alespoň zastavit růst produkce CO2, nespočívají v zákazu igelitek, nebo až úchylném snižování emisí automobilů. Cesta je buď snížit úroveň blahobytu ve vyspělém světě kamsi na úroveň Indie, kde většina lidí žije ve slumech. Nebo zásadním způsobem snížit populaci.

Velmi by mě zajímalo jestli se vrátíme zpátky na stromy, nebo budeme v příštích letech pořádat „ekologické bombardování“.

Kdybych si měl tipnout, tak nedojde ani k jednomu, protože o planetu tady nejde (alespoň těm, kteří určují trendy), jde o business. Proto se bude i nadále pokračovat v dotování drahých a ekologicky zcela nešetrných technologií (viz článek Ekologie naruby).

* Celková spotřeba se součtem jednotlivých položek jaksi nesedí, což poukazuje na to, že celá „věda“ kolem CO2 je pouhém šarlatánství.

Please rate this

Ztráta morální odpovědnosti skrz státní legislativu 4/5 (1)

Jedná se o zajímavý jev, kterým trpí drtivá většina lidí. Jedna část (dle mého názoru podstatně větší) je obětí tohoto jevu, a podléhají mu podvědomě. Druhá část jsou ti, kteří si to velmi dobře uvědomují, a vědomě tento jev používají k dosažení svých cílů.

Jev spočívá v tom, že člověk, ač nějaký skutek považuje za špatný, začne ho ve chvíli, kdy je legalizován akceptovat, či dokonce vyžadovat. (Pravidelným čtenářům se omlouvám, že ho stále opakuji, ale on je ten příklad tak skvělý, že si nemůžu pomoct 🙂 ) Například v Polsku bylo před obsazením Německem poměrně hodně židů, se kterými poláci vycházeli zcela bez problémů. Nikoho by asi nenapadlo, že by je měli nějak likvidovat, nebo pomáhat někomu, kdo to bude dělat. Nicméně ve chvíli, kdy přišel Hitler byli ochotni aktivně vyhledávat židy, a za půl kila cukru je předávat nacistům. Je to stejné jako ohromná spousta udavačů za komunismu. Jedna věc je, nechat se přinutit v nějaké minimální míře ke spolupráci, což lze asi těžko někomu vyčítat. Druhá věc je aktivně kolaborovat se zločinný režimem.

Dozorci v koncentračních táborech nebyli nějací démoni z pekla. Byli to zcela normální lidé, které by pravděpodobně o pár let dříve v životě nenapadlo, že budou jednoho dne bez špetky černého svědomí vraždit jiné lidi, jen proto, že na to je zákon.

Kdyby dnes vznikl zákon (pochopitelně pod nějakou bohulibou záminkou, jako že bydlení je drahé a musíme pomoct rodinám atd..) na to, že do bytu, který je více než 3 dny neobydlen se může kdokoliv nastěhovat, a prohlásit ho za vlastní, tak jsem na 100% přesvědčen, že většina lidí by po návratu z dovolené neměla kde bydlet. A nebyli by to jen bezdomovci, kdo by byty osídlovali. Byli by to v první řadě sousedé, jejichž byt je třeba menší, nebo nemá terasu.

Toto chování koneckonců je možné vidět na tom, jak lidé využívají práva na odstoupení od smlouvy ve 14ti dnech při nákupu na eshopu. Právo vzniklo za účelem chránit spotřebitele proti koupi zajíce v pytli. Je však naprosto masově využíváno s cílem se obohatit na úkor někoho jiného. Jenom proto, že to zákon dovoluje. Typické je pořídit si kompletní outdoorovou výbavu před dovolenou, a po návratu vše vrátit. Zadarmo si takto půjčit profi fotoaparát, a po nafocení všeho potřebného ho vrátit. A tak dále..

Další zajímavý příklad je fakt, že dle výsledků stran ve volbách cca 99% lidí volí strany, které prosazují něco tak amorálního jako žití na úkor vlastních dětí. Přičemž by je ale za normálních okolností ani ve snu nenapadlo, bez jejich souhlasu a vědomí jim rozbít prasátko, roztočit to za něco co „je zrovna strašně potřebné“.
(Více v článku O nemorálnosti schodkových rozpočtů)

Hrozivé na tom je, že v drtivé většině případů si lidé vůbec neuvědomují, že to co dělají není správné.

Řešením tohoto morálního úpadku vidím v ukotvení do ústavy Alespoň Minimálního Morálního Standardu.

Please rate this