Sociální byty pro všechny 4.67/5 (3)

Vláda, a především vedení města svou politikou blokování stavby nových bytů docílila toho, že ceny bytů v Praze vzrostly a dále rostou enormním tempem, což vede k tomu, že značná část obyvatel na pořízení nového bytu prostě nemá, a to vede k potřebě hledat řešení.

Kandidáti na primátora se nyní kromě toho, kdo víc zakáže airbnb předhánějí také v tom, kdo postaví více sociálních bytů, a kdo investuje víc miliard do vykupování bytů do městského fondu.

Za normálních okolností by poptávka po bytech při jejich enormně vysoké ceně měla klesat, což by vedlo následně k poklesu jejich cen, a vše by se zase mohlo dostat do normálu. Bude-li ale město investovat miliardy do skupování bytů, bude naopak vznikat tlak na ještě vyšší růst cen.

Připočteme-li fakt, že s cizími penězi nikdo nehospodaří tak efektivně jako se svými, tak dojde k tomu, že už tak přestřelené ceny bytů, budou ještě přeplácené, takže tlak na zvyšování cen bude dvojnásobný.

Výsledek bude ten, že kdo nedostane sociální byt, bude za pořízení vlastního muset zaplatit ještě více. Což povede k tomu, že i ti, kteří by na něj ještě tak tak měli, na něj mít už nebudou a budou odkázáni na sociální bydlení, což je zřejmě cílem politiků. Z člověka žijícího z eráru se velmi rychle stává poslušný volič a obhájce státu. Za nějakou dobu totiž zcela zapomene na to, že se nesamostatnou sockou stal právě kvůli státním zásahům, a naopak bude stát považovat za svého zachránce.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Please rate this

Facebook komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *