Losnomažňákovství 4/5 (5)

Losna je super. Zvyšuje daně a odstraňuje tím nespravedlnost ve společnosti. Je solidární. Když naopak Losna snižuje daně, tak podporuje ekonomiku.

Když ale zvyšuje daně Mažňák je to ekonomický diletant, co dusí hospodářský růst. Naopak kdyby se rozhodl daně snížit, byla by to jasná známka toho, že je asociální a jde na ruku velkopodnikatelům.

Každý rozumný člověk volí Losnu. Nejen pro jeho fundované ekonomické názory, ale i proto, že se nebojí chopit se kontroverzních témat, na které by si nikdo jiný netroufl. Ač si je vědom, že ho to může stát politické body, troufne si řešit i problémy, které nás v současnosti ještě netrápí, ale v budoucnu mohou mít obrovské dopady – jako třeba globální oteplování. Je to člověk, co umí hledět do budoucnosti. Losna ale téma nevyužívá ke strašení. Jenom poukazuje na jeho katastrofické dopady v budoucnosti.

Losna striktně odmítá Mažňákovu politiku, kdy pomocí strachu, například z uprchlíků, se kterými zatím žádný problém nemáme (a v nejbližších letech ani mít nebudeme), manipuluje lidmi. Losna se nebojí označit své politické konkurenty za rasity, xenofoby, populisty či asociály. Nenálepkuje. Jen nazývá věci pravými jmény.

Voliči Mažňáka nejsou schopni racionální diskuze, a předkládat validní argumenty – místo toho se uchylují k osobním útokům. Proto se s nimi vůbec nemá smysl bavit. Navíc jsou to omezení ignoranti s maximálně základním vzděláním, takže by to stejně nepochopili.

Losna se neplete. Mažňákovci jen nechápou, že má pravdu.

Mažňákovci to v drobných obměnách vidí přesně opačně.

Jedni i druzí jsou postiženi. Postiženi Losnomažňákovstvím.

Losnomažňákovství je porucha mozku, která nám neumožňuje dívat se na věci objektivně a v menší či větří míře jí trpí téměř každý.

Postižený člověk se pak názorově zcela odevzdá svému favoritovi, a začíná hodnotit věci dle jiných kritérií, než předtím.

Výroky a činy nejsou hodnoceny podle toho, jaké opravdu jsou. Hlavním kritériem je to, kdo je pronesl či vykonal.

Lidé nejsou hodnoceni na základě fakt. Ale naopak.

Pravdu není potřeba hledat, ta je totiž zřejmá. Fakta pak slouží jenom k tomu, aby pravdu potvrdily. Fakta, která odporují „pravdě“, jsou chybná.

Velmi nebezpečné na této nemoci je, že pro postiženého člověka se najednou stává život velmi pohodlný. O pravdě již není nutné pochybovat. Je najednou jasná na první pohled. Kdo pochybuje, je zmanipulován.

Řekl to Losna? Pak je to pravda a je to správné.
Řekl to Mažňák? Pak je to lež, a je to špatné.

Takto jednoduché to je.

V první fázi nemoci nakažený člověk ztrácí ochotu pochybovat o výrocích svého favorita. Po nějaké době ale mozek začne lenivět a nemoc pak přechází do druhé, podstatně nebezpečnější fáze, kdy mozek důsledkem dlouhodobého zakrňování ztratí nejen ochotu, ale i schopnost podrobovat Losnovi (nebo Mažňákovi) výroky kritice. Schopnost vyhodnocovat informace netýkající se Losny nebo Mažňáka je v tuto chvíli ještě zachována.

Třetí fáze spočívá v tom, že mozek zcela ztratí schopnost vyhodnocovat pravdivost jakýchkoliv informací, a utváření názoru na základě neutrálních fakt.

Když si člověk přečte nějaký rozhovor, bez nápovědy pak vůbec neví, co si o tom má myslet. Není schopen vyhodnotit zda je to důležité nebo ne. Zda je to správné či špatné. Zda je to pravda, či lež.

Musí čekat na to, jestli k tomu zaujme nějaké stanovisko jeho guru (nebo anti-guru). A pokud se tak stane, najednou veškerá mlha zmizí, a je to vše jasné. Ten či onen je  špatný, protože říká to či ono, a to je v rozporu s názorem guru.

Výhoda pro postiženého je, že většina médií má svého guru, tak jako oni zvoleného, takže se jen velmi málo často stává, že by byly zveřejňovány holá fakta, která by nás mohly zmást. Ať už z titulku, nebo z komentáře žurnalisty většinou ihned víme, co si myslet ono jádro sdělení pak vlastně ani není nutné číst.

Třetí fáze je konečná a pro mnoho lidí již není cesty zpět. Stávají se z nich jakési zombie slepě papouškující názory svého guru.

Pokud člověk nechce aby se z něho stala tupá zombie, neměl by podlehnout pohodlnosti v první fázi Losnomažňákovství a nenechat mozek zcela zakrnět. V pozdějších fázích se totiž může jednak o trvalé poškození.

P.S. Podobnost Losny s progresivním levicovým liberálem (známým též pod pojmy sluníčko, nebo pražká kavárna) je čistě nenáhodná.

(Visited 189 times, 1 visits today)

Please rate this

Facebook komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *