Mýtus o 100% sluníčkovém koránu – průvodce islámem díl 2. No ratings yet.

Existují lidé, kteří si myslí, že islám je 100% sluníčkový, a že celý korán je jenom o míru a lásce. Tvrdí, že mírně řečeno „problematické“ verše jsou výmysl, dezinformace, fake news a tak dále.

Prvním krokem je tedy uvědomit si, že nehledě na jejich kontext, je „problematických“ veršů v koránu celá řada.

Autentičnost veršů je možné snadno ověřit např. zadáním “9:29 korán“ do googlu. Okamžitě vyskočí celá řada odkazů, na weby kde je korán k přečtení online. Další možnost je zadat třeba „quaran online„, kde opět vyskočí hromada stránek v angličtině.

Teď již k samotným veršům.

9:29 – Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

3:28 – Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.

33:64 – Bůh dozajista proklel nevěřící a připravil pro ně plamen šlehající,

33:73 – Bůh potrestá pokrytce, muže i ženy, a modloslužebníky a modloslužebnice, ale přijme pokání věřících mužů a věřících žen, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.

2:193 – A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu. Jestliže však přestanou, pak skončete nepřátelství, ale ne proti nespravedlivým.

9:5 – Až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

9:39 – Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí.

Toto je jenom velmi stručný výčet problematických veršů. Více veršů si je možné přečíst např. zde.

Lze samozřejmě namítat, že verše je nutné vnímat v kontextu. Nicméně mýtus, že nic takového v koránu neexistuje je myslím spolehlivě vyvrácen.

Na kontext jednotlivých veršů se zaměřím v jednom z příštích textů. Nicméně v následujícím textu se budu věnovat Mohamedovi.

(Visited 120 times, 1 visits today)

Please rate this

Facebook komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *