Z čeho vychází islám – průvodce islámem díl 1. No ratings yet.

Z čeho vychází Islám

Asi každý zná Korán, nicméně to je jenom shluk neuspořádaných veršů, které by se bez dalších materiálů daly jen velmi těžko interpretovat.
Kromě Koránu vychází Islám ze slov a činů Mohameda, kterého muslimové považují za posledního božího proroka, a zároveň jediný dokonalý vzor morálky a ctnosti.

Pro pochopení islámu je tedy důležité si uvědomit, že jejich pohled na morálku je jiný než ten náš, protože vychází z jiného zdroje. Zatímco v naší kultuře je tak nějak zakořeněno (i pro nekřesťany), že správné je to, co je v desateru, tak pro islám je určující zdroj morálky a správnosti to, co řekl nebo udělal Mohamed. Nejautentičtějším zdrojem o životě Mohameda je tzv. Síra, což je v podstatě jeho životopis.
Dalšími zdroji jsou Hadísy, což jsou texty nejrůznějších muslimských učenců o Mohamedovi, nicméně jejich autentičnost je často samotnými muslimy rozporována, takže se v pozdější argumentaci zaměřím hlavně na Korán a Síru, které nikdo nerozporuje.

Ve své argumentaci se budu postupně posouvat od pohledu toho nejnajivnějšího sluníčkáře, po nejzatvrzelejšího xenofoba.

V prvním článku se pokusím vyvrátit mýtus o tom, že korán je 100% sluníčková četba.

(Visited 302 times, 1 visits today)

Please rate this

Facebook komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *