Kontext násilných veršů 1/2 – průvodce islámem díl 4. 5/5 (1)

GEOGRAFICKÝ KONTEXT

Za prvních 100 let existence se islám rozšířil z ničeho po celém blízkém východě a severní africe. Nikdo nepopírá (včetně obhájců), že probíhala celá řada válek mezi muslimy a nemuslimy. Obhájci však tvrdí, že muslimové bojovali jenom v sebeobraně. O tom, jak pravděpodobné je, že někdo v sebeobraně během 100 let dobije značnou část světa ať si udělá každý názor sám.
(Zeleně = muslimové)

STATISTICKÝ KONTEXT

Pro lepší pochopení pravého smyslu koránu a islámu může pomoci i statistický kontext. Zatímco v Mekánském koránu je proti-židovských textů velmi málo, tak v tom Medínském jich je více než 2x tolik co v Main Kampfu.

HISTORICKÝ KONTEXT

Nejprve je nutné pochopit, že korán (a tedy i islám), se utvářel ve dvou různých období, přičemž obsah se od sebe zásadním způsobím liší.

Mekánské období – To bylo v počátcích islámu. Za 13 let co Mohamed šířil islám mírovou cestou získal přibližně 150 následovníků. V tomto období byly „seslány“ všechny verše o toleranci a míru. Je zajímavé, že obhájci, kteří tvrdí, že pozdější násilné verše je nutné chápat v širším kontextu, často předkládají dřívější (Mekánské) verše jako argumenty.
Tvrdit, že předchozí verš vyvracuje verš pozdější jednak nedává logický smysl, druhak se k tomu vyjadřuje přímo korán.

2:106 – Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. Což nevíš, že Bůh je všech věcí mocen?
16:101 – A když zaměníme jeden verš veršem jiným – a Bůh nejlépe zná to, co sesílá – říkají: „Ty si to vymýšlíš!“ Však většina z nich nic neví!

Medínské období – v tomto období již nenajdeme žádné tolerantní verše, a začínají vznikat ty “problematické”. Tomu i odpovídají činy, které se děly. V tomto období začali muslimové přepadávat obchodní karavany, plenit vesnice a „nabízet“ lidem islám cestou meče (lidé mohli buď přijmout islám nebo zemřít). Muslimové hromadně popravovali zajatce, či je mučili viz. předchozí článek o Mohamedovi. O činech Mohameda v medínském období se můžeme dočíst v síře cca od kapitoly 11. nebo v mém výpisku.

LINGVISTICKÝ KONTEXT

V problematických verších je většinou mluveno paušálně o bezvěrcích či modloslužebnících. Jsou používány věty typu “zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete”. Přičemž obhájci sice tvrdí, že toto se vztahuje pouze na pár konkrétních lidí, kteří zradili Mohameda, nicméně určitě by bylo možné použít mnoho jiných vyjádření, např. “zabíjejte zrádce, kdekoliv je najdete”.

Při širším pohledu tedy do sebe vše zapadá, a mě to vychází zhruba následovně:
Mohamed začal kázat islám a z pragmatických důvodů byl z počátku tolerantní a mírumulovný. To si můžeme potvrdit v ranných kapitolách Síry (1 – 10) a odpovídá tomu i statistika Mekánského koránu. Během této doby se islám nijak nerozšířil.
Po odchodu do Medíny začal Mohamed přepadávat obchodní karavany a postupně budovat armádu a získávat více lidí na svoji stranu. Začíná vznikat Medínská část koránu, u které statiscký rozbor ukazuje enormní nárůst nenávistných veršů vůči židům. Islám se v tomto období také velmi rychle rozšiřuje do všech stran.
Následkem válek a násilného konvertování k islámu, se během 100 let islám rozšířil na značnou část světa.

V dalším článku rozebere kontext jedné z problematických sůr.

(Visited 98 times, 1 visits today)

Please rate this

Facebook komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *